Numerológia

POZNÁTE SVOJE ŽIVOTNÉ ČÍSLO ?

Všetko vo vesmíre sa pohybuje v cykloch, ktoré sa dajú merať časom. Medzi najdôležitejšie čísla u človeka patrí okrem dátumu narodenia aj tzv. životné číslo. 

     

Spôsob výpočtu týchto dôležitých čísiel vychádza vždy z dátumu narodenia. Vyráta

sa sčítaním všetkých čísiel dátumu narodeniaredukciou na číslo 1 – 9. Redukciou sa rozumie

postupné sčítanie čísiel v dátume, až získame jednoduché číslo v rozmedzí 1 až 9.

Osoba narodená 17. 12. 1959

  

Postup: Životné číslo sa stanoví tak,že sčítame všetky čísla dátumu narodenia

a redukujeme ho na číslo 1 – 9.

1 + 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 9 = 35, 3 + 5 = 8. Životné číslo tejto osoby je 8. Zapisuje sa ako 8 z 35

a zároveň ukazuje nasmerovanie tejto osoby.

   životné číslo 1

Narodení s vibráciami životného čísla 1 sa vyznačujú nezávislou povahou a zvedavosťou.

Majú schopnosť presadiť sa skôr vlastným pričinením než pomocou iných a majú výrazne

vodcovské kvality. Existujú tri životné čísla, ktoré dávajú človeku schopnosť viesť, vládnuť a riadiť.

Sú to čísla 1, 5, 8. Prednosť dávajú individuálnym aktivitám a úspechu. Potrebujú byť chválení,

radi dominujú. Ľudia so životným číslom 1, ktorí však nedokážu nájsť rovnováhu, nevedia pevne

stáť na vlastných nohách. V mladosti sa často podriaďujú kvôli pokoju, čo narúša ich vlastný

pokoj. V zrelom veku im môže trvať dlhšie,kým nájdu rovnováhu a dokážu sa presadiť, no

potom sa už neobzerajú späť. Je to číslo odvahy,vynaliezavosti, inšpirácie a sily vôle.

 

Úskalia: Pozor na nadradenosť a tvrdohlavosť. Osobná váhavosť a ťažkosti v hľadaní vlastnej

cesty.

Dobrá rada: Buďte tvrdohlavý,len ak to má význam !

 

životné číslo 2

Ľudia, ktorí sa narodili s vibráciami čísla 2,sú znášanliví, láskaví a majú veľkú intuíciu.

Lepšie sa cítia v postavení, kde sa môžu o niekoho oprieť, pretože neradi rozhodujú

o všetkom sami. Nebývajú to príliš silné osobnosti, výnimku môže tvoriť iba silné číslo

dňa. Vyhýbajú sa riadeniu, sú však tolerantní,ohľaduplní a spoľahliví. Dobre dokážu

zmierovať ľudí, ktorí sú v sporoch, a intuitívne vycítiť, čo ich spája. Dôležité sú pre nich

vzťahy, priateľský, citový a partnerský život.Záleží im na úspechu a spolupráci s druhými.

Je pre nich životne dôležitý pokoj v prostredí,kde žijú – v práci i rodine. Neznášajú okolo

seba stres a nepohodu, čo v nich vyvoláva nervozitu a roztržitosť.

 

Úskalia:

u nich prejaviť pasivita a sklon odovzdať sa okolnostiam. Vyhýbajú sa všetkým

formám vedenia a zodpovednosti. Pozor na podriadenosť a precitlivenosť.

 

Dobrá rada:

Priznajte aspoň raz za rok svoju chybu. Nebuďte pasívni! Spoliehajte sa radšej

na silnú pracovnú morálku, sebadisciplínu a zdravý rozum.

 

životné číslo 3 

 

 Ľudia s vibráciami čísla 3 sú mentálne čulí a majú ustavične činorodú myseľ. Sú veľmi

kreatívni s bohatou obrazotvornosťou a inteligenciou. Nech ich nadanie spočíva

v čomkoľvek, snažia sa byť vždy v kontakte s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi a využiť

energiu na to, aby oživili predstavivosť okolo seba. Trojka je najdružnejšie číslo zo všetkých

a títo ľudia majú osobný šarm a životnú iskru.Sú veľmi spoločenskí.Ľudia so životným 

číslom 3 bývajú kritickí voči problémom iných ľudí a niekedy by sa mali správať

diplomatickejšie. Neznášajú samotu a potrebujú sa voľne prejaviť. Veľmi dobre sa im

pracuje podvplyvom stresu, ktorý je živnou pôdou pre ich nevyčerpateľné myšlienky.

V jednotvárnom prostredí ochabujú a strácajú svoj elán.

  

Úskalia:

Pozor na nepokoj,nesústredenosť,prílišnú výbušnosť, strach z jednotvárnosti

a nevyrovnaného finančného života. Pozor aj na neopatrnosť. 

Dobrá rada:

Nehovorte,čo si naozaj myslíte.

Ľudia vašu úprimnosť neocenia. Uvedomte si raz a navždy, že takt a diplomacia sú vám cudzie.

 

  životné číslo 4

 

Títo ľudia sú praktickí, konzervatívni a spoľahliví. Vyhovuje im pravidelne

zabehnutá činnosť, majú nechuť k veľkým zmenám. Výsledky svojej práce potrebujú

vidieť a istotu čerpajú z vecí, ktoré sú konkrétne a hmatateľné. Sú to veľmi pracovití

a často aj fyzicky zdatní ľudia. Prednosť dávajú povolaniam a koníčkom, kde fyzickú

silu a obratnosť môžu aj uplatniť. Všetko, čo ich v živote stretne, prežívajú veľmi hlboko.

Mnohým chýba sebaistota a potrebujú, aby ich raz za čas niekto aj pochválil. V snahe

vyhnúť sa citovým zraneniam sa bránia pustiť si druhých príliš blízko a ochudobňujú sa tak

o mnoho šťastných chvíľ. Ak im v minulosti niekto ublížil, dávajú si veľký pozor na ďalšie

citové zranenia. Nadanie týchto ľudí spočíva v ich fyzickej a mentálnej obratnosti všetko

prakticky naplánovať a zorganizovať.

 

Úskalia:

Veľká opatrnosť pri rozhodovaní.Pozor na nedbalosť. Môže sa objaviť nedostatok sebaistoty.

 

Dobrá rada:Nepodliehajte depresiam,život je krásny.

 

životné číslo 5

 

Majiteľom životného čísla 5 sa prisudzujú kľúčové slová sloboda a inšpirácia. Túžia sa

oslobodiť od všetkých pravidiel, predpisov a okolností, ktoré ich zväzujú. Musia sa naučiť

chápať, že skutočná sloboda môže prísť iba z ich vnútra. Vyhýbajú sa vonkajším vplyvom,

z ktorých by sa mohli poučiť najviac. Sú prístupní novým myšlienkam a objavom.

Pätorka je jedným z troch životných čísel, ktoré majú vodcovské schopnosti.

Ďalšie sú 1 a 8. Správny prístup k slobode neznamená zbaviť sa obmedzení, ale vedieť

ich využiť a ovládnuť. Títo ľudia sú nestáli,netrpezliví a dobrodružní, ale predovšetkým

slobodomyseľní. Potrebujú poznávať, cestovať a mať stále nové podnety. Ak správne

využívajú svoju energiu, vedia sa uplatniť v akomkoľvek odbore.

 

Úskalia:

Nepodliehať okamžitým myšlienkam,nestálosti,sklonom k nervozite a nepokoju.

Nemožno ich k ničomu donútiť.Pozor na nehody.

Dobrá rada:

Počúvajte i druhých,nekritizujte,nepoučujte,nevychovávajte je to úplne zbytočné.

 

životné číslo 6

Pre ľudí s týmto číslom je nesmierne dôležitá láska, náklonnosť a uznanie, pomáha im

rozvíjať ich sebadôveru. Keď ju získajú, dospejú k prirodzenej rovnováhe a harmónii, ktorá

im umožní uplatniť ich nesmierne tvorivý potenciál. Majú zmysel pre estetiku a umenie.

Kladú dôraz na materiálnu stránku života.Šestka predstavuje lásku, harmóniu a tvorivosť,

ale jej vibrácie nesú v sebe aj pokušenie.Odhaľuje možnosť voľby medzi uplatnením

vlastných znalostí a schopností v pozitívnom smere v prospech ľudstva a v negatívnom

využívaním druhých vo svoj prospech.

 

Úskalia:

Pozor na váhavosť,rozhádzanosť a netoleranciu.Prílišná snaha o dokonalosť

a nedotknuteľnosť.

 

Dobrá rada:

Viac odvahy.!Dokonalí " idú na nervy niekedy aj sami sebe.

 

 životné číslo 7

 

Ľudia so životným číslom 7 majú liečiteľské nadanie v duchovnej, emocionálnej i fyzickej

rovine. Majú v sebe nevyčerpateľnú zásobu súcitu a pochopenia pre iných. Ak využívajú

tieto svoje kvality v prospech druhých, prúd energie nikdy nevyschne, ale bude silnieť. Je

dôležité, aby dokázali rozpoznať potenciál,ktorý v nich drieme, aj keď ešte len čaká na

svoju príležitosť. Osobná skúsenosť má u nich veľký význam, pretože sa potrebujú ponoriť

do problémov a hľadať riešenia na vlastnú päsť.

 

Úskalia:

 

Pozor na pesimizmus a prílišnú strohosť.Nikekedy sú pyšní a neprístupní.

Nedostatok realizmu.

 

Dobrá rada:

Stará a okrídlená pravda znie:

-pýche predchádza pád.


Kontakt

NONSTOP

www.vestenie-nonstop.webnode.sk

24 hodín prijímame Vaše otázky a objednávky.


Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

áno
85%
783

nie
15%
134

Celkový počet hlasov: 917


Anketa

Splnili sa Vám naše predpovede?

áno
48%
349

nie
16%
116

50 %
12%
87

80%
24%
175

Celkový počet hlasov: 727


Anketa

Čo Vás najviac zaujalo na našej stránke ?

Veštenie-NONSTOP
36%
1 428

Numerológia
8%
323

Aura a čakry
7%
271

Sny
6%
227

Kurzy
5%
191

Osobné stretnutia
10%
411

Feng šuei
4%
162

Ľiečiteľstvo
8%
303

Horoskopy
15%
594

Zdravá výživa
2%
85

Celkový počet hlasov: 3995


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


 

PRVÁ NONSTOP VEŠTIAREŇ

  vestenie-nonstop@atlas.sk

      NAŽIVO 

 DENNÝ HOROSKOP