LIEČIVÉ KARTY VÍL

Tento súbor kariet vám môže pomôcť pri rozhodovaní, poznávaní budúcnosti, pochopení prekážok stojacich v ceste vášmu šťastiu alebo úspechu, vo veciach, na ktorých vám záleží... Taktiež vám možno pomôže rozpoznať pravé motívy druhého človeka. Víly sú Božími anjelmi rovnakou mierou ako anjeli strážni alebo archanjeli. Víly sú prírodnými anjelmi, ktorí nám pomáhajú uzdraviť sa, nachádzať šťastie, radovať sa zo šťastných vzťahov a vytvárať lepší svet... 
 

Ako pracovať s kartami


Víly sú prírodní anjeli, bude teda dobré, ak s kartami budete pracovať niekde v prírode alebo v blízkosti rastlín, kvetov. Ak sa nemôžete spojiť fyzicky s prírodou, zavrite oči a preneste sa v duchu na vaše obľúbené miesto hoci napr. aj v záhrade.
 

 


Karty a vaša budúcnosť

Tieto karty sú silné a zdá sa veľmi presné. Môžu vám ukázať vašu pravdepodobnú budúcnosť na základe vašich momentálnych myšlienok a vzorcov správania. Je však dôležité mať na pamäti, že svoju budúcnosť môžete meniť zmenou vášho myslenia. Ak vás vyložené karty nepotešili, využite získané vedomosti k uzdraveniu myšlienok, ktoré viedli k negatívnej situácii. Karty sú veľmi užitočné pri identifikovaní sebapoškodzujúcich myšlienok a návykov, umožňujú vám zmeniť ich, a tým zmeniť i vašu budúcnosť. Požiadajte víly, nech vám pomôžu zamerať sa na to, čo skutočne chcete a nie na to, čo nechcete.


 


Miešanie kariet a kladenie otázok


Myslite na otázku a v duchu ju pri miešaní kariet položte vílam. Môžete sa opýtať na čokoľvek, čo vás skutočne zaujíma. Okrem toho, že požiadate o pomoc víly, môžete požiadať o pomoc aj nebesia... Zdá sa, že veštby sú ešte presnejšie, keď v duchu poprosíte o pomoc Boha, Ježiša Krista a Ducha Svätého. S prosbou o pomoc môžete v tomto zmysle experimentovať a požiadať kohokoľvek, s kým ste duchovne spriaznení. Tieto karty nie sú nábožensky obmedzené, takže fungujú v akomkoľvek systéme presvedčenia. Kedy máte prestať miešať resp. myslieť na svoj problém, otázku, situáciu, poznáte podľa toho, že budete mať dojem, akoby vás niekto zaťahal za ruku, alebo započujete vnútorný či vonkajší hlas, ako vám hovorí, aby ste prestali - jednoducho by ste tento moment mali intuitívne rozpoznať. 

 

Význam kariet

 

Sexualita

Vaše sexuálne Ja si žiada vašu pozornosť. Vytiahnutie tejto karty je pre vás výzvou, aby ste k sebe boli úprimní čo sa týka sexuality, a podľa toho vás karta nabáda, aby ste niečo podnikli. Sexualita predstavuje dôležitú súčasť života, nie len našeho fyzického Ja, ale i našej emočnej a duchovnej stránky. Ríša víl a prírodných bytostí pozná nezameniteľné radosti, ktoré pochádzajú zo sexuálnych pôžitkov. Víly vedia o božskom Svetle, ktoré vzniká, keď splyniete s milovaným partnerom. Chápe uvoľnenie, ktoré sexualita prináša. Vytiahnutím tejto karty ste vedení k uzdraveniu všetkých svojich sexuálnych problémov, ktoré u vás mohli vzniknúť na základe negatívnych skúseností. Ak vás niekto pohlavne zneužil alebo zneužíval, môže táto karta znamenať volanie vášho vnútorného Ja o pomoc. Možno by vám prospelo, keby ste vyhľadali radu odborníka alebo podpornú skupinu, kde vám pomôžu prekonať problémy s následkami negatívnych sexuálnych skúseností, problémy s predstavami o vašom tele alebo uzdraviť vzťah, ktorý vás po sexuálnej stránke neuspokojuje. Víly vás zavedú ku vhodným zdrojom pomoci, aby ste boli schopní slobodne prežívať dynamické aspekty svojej sexuality.
 

 Afirmácia: Moje sexuálne Ja je príťažlivé, zdravé a schopné prežívať rozkoš

 

Prebudenie
Vraciate sa k svojej prirodzenej identite vrátane vášho pôvodného zmyslu pre humor, záujmy, vášne, túžby. Verte, že všetok zmätok alebo zmeny, ktoré v súčastnosti prežívate, patria k vášmu zdravému vývoju. Akoby sa z vašej mysle a srdca dvíhal temný mrak a vy začínate vidieť život z pohľadu svojho ostrého Ja. Možno máte za sebou obdobie, kedy ste sa pre druhého človeka vzdali toho, kto naozaj ste. Pochovali ste svoje záujmy, zanedbali ste svojich priateľov a pokúšali sa prispôsobiť životnému štýlu toho druhého. Teraz sa opäť vynára vaše staré Ja. Zasa ste späť!Znovu nachádzate svoje autentické Ja, váš život a osobnosť prechádza veľkými zmenami. Pevne sa držte a týmto zmenám sa nebráňte. Víly vás žiadajú, aby ste verili, že všetky časti vášho života a osobnosti, ktoré sa v tomto procese stratia, boli neautentické a falošné. Verte, že budujete pevný základ z pravdy, a že všetko už teraz funguje dokonalo.

 

 

Afirmácia: Dovoľujem si byť k sebe pravdivá/ý
 

Noví priatelia

Okruh vašich priateľov a známych začína mať vyššiu frekvenciu. Starí priatelia sa možno uberajú novou cestou a do vášho života prichádzajú noví ľudia. Život prináša neustále zmeny, meníte sa, a tak sa menia aj vaši priatelia. Neraz sa stáva, že starí sa rozhodnú pre inú životnú cestu, ktorá sa s vašou nestretáva. Stáva sa to, a je to normálne. Priťahujeme ľudí podobného zmýšľania. Možno prichádzate na to, že vás vaši priatelia nelákajú, nemáte s nimi spoločné záujmy. Víly a prírodné bytosti vás vyzývajú, aby ste sa nebáli zmien vo vašom živote. Veď starí priatelia vám zostávajú, preto sa volajú priatelia. A s novými priateľmi si robíte priestor pre rast a rešpektujete univerzálny zákon príťažlivosti. Vždy sa podobne založení ľudia vzájomne priťahujú. Verte si, zaslúžite si skvelých a dobrých priateľov. Dobrý priateľ je dar, ktorý vás inšpiruje, podporuje, ktorý vám rozumie, dopĺňa vás.

  

Afirmácia: Som vďačná/ý za milujúcich priateľov, ktorí sú mi v živote oporou.
 

Splnené sny

Dobrá správa! Život o akom ste snívali, sa pre vás stal skutočnosťou. Vaše afirmácie, modlitby, vizualizácie a ďalšie pozitívne praktiky vychádzajúce z vašich prianí a snov priniesli plody. Teraz vás víly žiadajú, aby ste vytrvali vo viere. Možno, že zo svojich snov vidíte záblesky. To sa vaše sny premieňajú z myšlienkovej do éterickej formy, aby sa potom zhmotnili do materiálnej podoby. Aby bola táto premena úspešná a úplná, je potrebné i naďalej veriť a modliť sa. Požiadajte Boha aj víly, aby vám pomohli zbaviť sa akéhokoľvek strachu, ktorý by mohol spôsobiť, že úspech zmaríte. Verte, že si túto novú hojnosť zaslúžite, a že prinesie veľa radosti vám i ďalším ľuďom vo vašom živote.

 

 

 Afirmácia: Moje srdce je plné vďačnosti a nadšenia, pretože verím a viem, že ma obklopujú úžasní ľudia a situácie.

 

Krása

Vážte si svoju prirodzenú príťažlivosť a umocňujte ju. Vaša krása je najzreteľnejšia, keď ste šťastní a spokojní. Každý z nás je svojím nezameniteľným spôsobom príťažlivý. Je veľmi dôležité, že si ceníte, ako neopakovateľne ste nádherní. Nikdy sa nepodceňujte! Každá rastlina, každý strom, každá skala je nádherná taká aká je, a to platí aj pre vás. Buďte hrdí na svoje telo, na svoju tvár, na svoje vlasy, na svoju hmotnosť, proste na každý centimeter svojho fyzického Ja myslite s láskou. Ak s niečím nie ste spokojní, popracujte na zmene, ale pristupujte k nej tiež s láskou k sebe samým. Venujte sa veciam, ktoré vám prinášajú radosť a energiu, čo vás robí šťastnými a prináša vám pocit uspokojenia.

 

  

Afirmácia: Zaslúžim si to najlepšie. Preberám zodpovednosť za svoj život.

 

Zázračné uzdravenie

Očakávajte zázrak. Modlili ste sa o pomoc a tá prichádza. Čím ochotnejšie odovzdáte svoju situáciu Bohu, tým si rýchlejšie uvedomíte svoje uzdravenie. Nebesia sú úplne na vašej strane a vaše modlitby boli vypočuté. Nemusíte žobrať alebo sa doprosovať nebies o pomoc, pretože vaša situácia je už v pravde vyliečená. Uzdravená realita je jednou z niekoľkých paralelných skutočností, ku ktorým máte prístup. Je len na vás, či sa so svojimi myšlienkami, emóciami a zámermi rozhodnete prežívať tú najvyššiu možnú skutočnosť. K uzdraveniu situácie máte prístup prostredníctvom viery a vďačnosti. Aby ste pocítili tieto mocné a podnetné emócie, povedzte si v duchu alebo nahlas Bohu: „Unavuje ma stále myslieť na túto situáciu. Už sa ňou nechcem zaoberať. Odovzdávam ju celú tebe, aby si na ňu myslel Ty a vyriešil ju. Veľmi Ti ďakujem za to, že sa o všetko postaráš.“ Potom sa od celej veci odpútate. Pociťujte vďačnosť, že sa vaša situácia vyriešila a buďte otvorení tvorivému riešeniu, ktoré sa vám prihovorí.
 

Afirmácia: Všetko a všetci vrátane mňa sú v pravde uzdravení. Sústredím sa na túto pravdu namiesto ilúzie strachu.
 

Intuícia

Ak sa budete riadiť svojím srdcom, môžete byť bez obáv. Hlboko v duši viete, čo máte robiť. Táto karta vás pobáda, nech dôverujete svojej vnútornej inteligencii, riaďte sa ňou. Nedá vám váš vnútorný hlas v poslednej dobe spať, snívajú sa vám sny plné hlbokých emócií a symboliky? Vytiahnutím tejto karty ste vyzývaní, nech rozličným formám intuície venujete pozornosť. Dôverujte svojej vnútornej múdrosti rovnako, akoby prichádzala od vášho učiteľa. Vedzte, že si toto vedenie nevymýšľate. Tento silný, opakovane znejúci hlas je znamením, že dostávate jasné a vierohodné posolstvo, ktoré stojí za to, aby ste sa ním riadili.

 

 

 

Afirmácia: Dôverujem svojím pocitom a myšlienkam a riadim sa nimi bez otáľania a spochybňovania.

 

Kúzlo prírody

Venujte čas pobytu v prírode, medzi kvetmi, rastlinami a stromami. Príroda má mocné dary, o ktoré sa chce s vami podeliť, vrátane nápadov, informácii a uzdravujúcej energie. Keď prestanete byť v spojení s Matkou Zemou, môžete sa cítiť deprimovaní alebo letargickí bez toho, aby ste to vedeli. Zem je tiež rozrušená, keď s ňou nie ste v kontakte. Potrebuje, aby ste trávili čas uprostred jej krás, aby vám mohla odovzdať informácie. Takto budete najlepšie vedieť, ako sa o svoju planétu starať. Vytiahnutím tejto karty ste pobádaní, aby ste denne trávili čas vonku v prírode. Vyzujte si topánky, dotýkajte sa bosými nohami pôdy, trávy alebo piesku. Keď vás obklopí magická energia prírody, zavrite oči a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. V duchu požiadajte víly a prírodné bytosti, nech vám pomôžu s problémami, ktoré nesiete v sebe. Potom otvorte oči a hľadajte trepotavé svetlo, ktoré je prvým znamením, že vidíte víly, ktoré sú okolo vás.

 

Afirmácia: S láskou trávim čas v prírode. Cítim, ako ma nabíjajú slnečné lúče, svetlo, čerstvý vzduch, rastliny...

 

Príliv financií

Pocit hojnosti sa začína prejavovať v realite. Všetky finančné bloky sú úspešne odstránené a vy sa teraz nachádzate v období väčšej prosperity. Veľa šťastia! Vaše financie rastú a dosahujú novú úroveň. Modlili ste sa za zvýšený prísun a vizualizovali ste si väčšie bohatstvo? Výsledkom vašich pozitívnych myšlienok a túžob je pulzujúca tepna hojnosti. Toto šťastie sa vzťahuje nie len na peniaze, ale aj na lepšie možnosti vo vašom osobnom i profesijnom živote. Víly, ktoré sú majstrami v zhmotňovaní prianí, vám radia, nech si pri prežívaní svojho nádherného stavu zachovávate pozitívne a radostné srdce. Neustále si opakujte: „Práve teraz vďačne prijímam do svojho života všetko dobré“ a „Zaslúžim si hojnosť“. Pokiaľ zistíte, že sa príliv financií prerušuje, požiadajte víly, nech vám pomôžu upraviť vaše myšlienky a emócie tak, aby ste dokázali vďačne a ochotne prijať všetky dary, ktoré si zaslúžite.

 

Afirmácia: Čo sa týka finančnej stránky, som bez obáv. Dostáva sa mi hojnej podpory dnes i každý budúci deň.

 

Rodičia a deti

Dochádza u vás k pozitívnej zmene vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Nečakaná udalosť vám prinesie šťastné vyriešenie vzťahu medzi vami a vašimi rodičmi, vašimi deťmi. Rodiny sú v ríši víl veľmi dôležité. Vedia, aké je dôležité starať sa o rodinné väzby. Nedovolia, aby sa citové zranenia ďalej prehlbovali, okamžite o nich hovoria a vzájomne sa so svojimi pocitmi zdôverujú. Vytiahnutie tejto karty je výzva, aby ste sa pozreli priamo do nepríjemných a chorých emócií vo vzťahu s niektorým rodinným príslušníkom a podnikli na ľudskej i spirituálnej úrovni konkrétne kroky k uzdraveniu. Táto karta tiež môže signalizovať, že do vášho života prichádza nový člen rodiny. Môže ísť o novonarodené dieťa, alebo o nového príslušníka získaného vďaka manželstvu. Karta tiež môže naznačovať návrat člena rodiny, s ktorým ste stratili kontakt. Tieto zmeny prichádzajú na nebeských krídlach, čo znamená, že ste v bezpečí a pod ochranou, a prinesú radosť.

 

Afirmácia: Mám šťastné vzťahy so svojimi rodičmi i deťmi. Dovoľujú môjmu srdcu, aby sa otvorilo láske voči všetkým členom rodiny.

 

Vnútorné dieťa

Rovnako ako sa staráte o malé deti tak, že ich počúvate, hráte sa s nimi a objímate ich, žiada si podobnú starostlivosť i vaše vnútorné dieťa. Táto karta vás rovnako pobáda, aby ste mali k sebe trpezlivosť, pretože rastiete a zrejete svojim vlastným tempom. Váš pocit zanedbanosti a nedocenenia je pravdepodobne spôsobený tým, že prehliadate svoje vnútorné dieťa. Podobne ako každé dieťa, tiež vnútorné dieťa potrebuje každodennú starostlivosť a pozornosť. K tomu patrí aj dôkladné poskytovanie spätnej väzby. Práve teraz venujte chvíľu tomu, že sa objímete a poviete si v duchu alebo nahlas: „Milujem ťa! Si úžasné a dokonalé dieťa Božie!“. Nájdite si dnes chvíľu na hranie. Môže to byť čokoľvek. Váš nový pozitívny návyk „postarať sa o vnútorné dieťa“ vám pomôže cítiť sa mladistvejšie a vitálnejšie, dokonca sa budete cítiť i výkonnejšie. Budete mať plno nových nápadov a tak si určite vaše okolie všimne, že aj vy pôsobíte mladšie a sviežejšie.

 

Afirmácia: Investujem do seba tak, že pravidelne na všetko zabudnem, aby som sa mohla/ol hrať a vychutnávať si zábavu.
 

Nebojácnosť

Robíte v živote veľké pokroky, vďaka tomu, že jednáte na základe božskej inšpirácie. Verte, že nie ste na tejto ceste sami, ale ste vedení krok za krokom. Vnútorné pocity, sny a výrazné podnety, ktoré dostávate, nie sú len tak. Predstavujú zárodky nových projektov a situácii, ktoré sú prostriedky vášho božského životného poslania. Neprehliadajte dary nebies, ktoré sa k vám vznášajú na krídlach opakovaných výrazných myšlienok a pocitov. Víly a prírodné bytosti vás podnecujú, aby ste si vážili svoje vnútorné pocity a urobili aspoň krok smerom k uskutočneniu vašich snov a túžob. Bez strachu vykročte a zbavte sa vo svojom živote všetkého, čo vám neprispieva k celistvosti a integrite. Urobte druhý krok a uvedomujte si, po čom vo vašom živote túžite. Čo i len malý krôčik, ktorý vzdialene súvisí so zlepšením vášho života, vo vás vyvolá pocit, že sa vznášate v ríši víl a prírodných bytostí. Každý deň urobte jeden krok a zakrátko sa vaše sny stanú skutočnosťou.

 

Afirmácia: Postupujem vpred bez strachu a s dôverou, že každý môj krok je dokonale riadený.

 

Nové miesto

V blízkej budúcnosti budete mať čo robiť so zmenou miesta. Ide skôr o zmenu bydliska, ale vytiahnutie tejto karty môže znamenať aj zmenu zamestnania. Víly a prírodné bytosti sú veľmi vnímavé na geografické zmeny. Možno ste uvažovali o zmene bydliska, a tak vytiahnutím tejto karty vám víly a prírodné bytosti hovoria, že je vhodný čas zaoberať sa touto možnosťou na reálnej úrovni. Napíšte si zoznam toho, po čom túžite v novom domove a požiadajte víly a prírodné bytosti, nech vám pomôžu nájsť a získať nové bydlisko, v ktorom by ste sa cítili šťastní. Táto karta tiež môže znamenať aj to, že dochádza k zmene pracoviska alebo pracovnej náplne. Zmena alebo nájdenie nového zamestnania je na spadnutie, a nemusí isť len o vašu aktivitu. Zmenou môže byť aj postup zamestnávateľa voči vám. Jedná sa o zmenu k lepšiemu, ktorá vám prinesie veľa dobrého.

 

Afirmácia: Žijem a pracujem v bezpečnom, príjemnom prostredí, v ktorom som šťastná/ý.

 

Stáť si za svojim

Víly vás žiadajú, nech sa rozhodnete na základe svojich skutočných pocitov. Držte sa týchto rozhodnutí a nedovoľte vonkajším vplyvom, aby spôsobili, že zakolíšete. Keď ste k sebe úprimní, viete po čom túžite. Napriek tomu na vás možno druhí ľudia tlačia, nech zradíte svoje skutočné pocity. Táto karta naznačuje, že vaše pôvodné rozhodnutie platí, a že nesmiete pripustiť, aby vás ovládali vonkajšie vplyvy. Napriek tomu, že je múdre vypočuť radu druhých, nedovoľte, aby prišli skrátka vaše potreby. Nebojte sa povedať druhým, ako sa cítite. Pravdepodobne zistíte, že keď hovoríte, čo si myslíte, objavíte nové riešenia, ktoré vám umožnia, aby nastali situácie, ktoré prinesú prospech všetkým zúčastneným. Akonáhle budú ostatní poznať vaše skutočné túžby, pomôžu vám nájsť spôsob, ako ich naplniť bez toho, aby to bolo na úkor vašich potrieb. Nakoniec budú všetci šťastnejší. Ešte dôležitejšie je, že keď voči sebe budete pozorní, vzrastie vaša sebadôvera a druhí vás budú uznávať za to, že si stojíte za svojim.
 

Afirmácia: Hovorím si, čo si myslím, silno a s láskou. Dôverujem vlastným pocitom a stojím si za svojim, keď sa nimi riadim.

 

Telesný pohyb

Vaše telo sa chce vyjadriť prostredníctvom pohybu. Počúvajte svoje telo a ono vám povie, po akom druhu pohybu túži. Vaše fyzické telo má svoju životnú silu a inteligenciu a patrí do rovnakého elementárneho kráľovstva ako víly. Je detské, veľa žiada a zároveň je dospelé a vie, čo je pre neho najlepšie. Táto karta poukazuje na múdrosť vášho tela a žiada, aby ste rešpektovali potrebu svojho tela cvičiť a mať dostatok pohybu. Venujte sa mu chvíľu a opýtajte sa, po akom pohybe túži. Chce zlepšiť stav svojej kardiovaskulárnej sústavy tak, že si pôjdete zabehať? Alebo si žiada prechádzku v prírode? Alebo sa chce pretiahnuť, zameditovať si na cvičení jógy? Alebo si chce zatancovať podľa hudby? Počúvajte odpovede svojho tela a potom jeho požiadavku uskutočnite.

 

 

Afirmácia: S láskou venujem pozornosť potrebám svojho tela.

 

Ísť si za svojimi snami

Meditujte o svojich túžbach. Zmeňte svoj režim života tak, aby ste ho prežívali spôsobom, ktorý vám prináša zmysel. Niekedy je veľmi náročné vedieť, po čom vlastne naozaj túžime. Neustále na nás dolieha množstvo vplyvov a rovnako naliehavo sa hlásia naše obavy, ktoré naše skutočné túžby prehlušia. Víly a prírodné bytosti od vás chcú, aby ste zobrali režim svojho života do svojich vlastných rúk. Predovšetkým vás žiadajú, aby ste rozjímali nad túžbami vášho srdca a duše. Napíšte si na papier päť priorít vo vašom živote. Potom si vytvorte rozvrh, aby ste sa týmto konkrétnym činnostiam mohli venovať. Nie je dôležité, čo budete v týchto časových úsekoch robiť, dôležité ale je, aby ste venovali čas a energiu tomu, čo vás robí šťastnými a prináša vám uspokojenie. 

 

 

Afirmácia: Zaslúžim si len to najlepšie. Preberám môj život a čas do svojich vlastných rúk.

 

Veriť sami sebe

Najlepším priateľom ste si vy sami, a vy sami máte všetko potrebné k uspokojovaniu vašich emočných i fyzických potrieb. Niekedy máme strach a vyžadujeme si uistenie od druhých, že všetko bude zase v poriadku. Vytiahnutím tejto karty ste uisťovaní, že všetko čo potrebujete, sa vám dostáva. Môžete sa spoľahnúť sami na seba, na svoje duchovné dary i na to, že sa prostredníctvom nich vo vašom živote zhmotní všetko potrebné. I keď materializačná energia Ducha často prichádza prostredníctvom druhých ľudí, napriek tomu má svoj pôvod vo vašich vlastných myšlienkach. Táto karta vám radí, nech sa zbavíte negatívnej energie, ktorá vás môže odvádzať od počúvania vášho vnútorného hlasu. Nedovoľte, aby vám pochybovači vyhovorili vašu vieru, že sa vaše sny splnia. Viete dosiahnuť úspech a zaslúžite si ho rovnako, ako každý iný. Keď vám nebude chýbať zámer a vaše konanie bude riadené zhora, stanú sa vaše sny skutočnosťou.

 

Afirmácia: Som naladená/ý na svoj vnútorný zdroj vedenia. S dôverou sa spolieham, že ma tento vnútorný zdroj dokonale povedie.
 

Zdvihnúť laťku

Neuspokojte sa s málom, než o čom snívate. Keď sa rozhodnete zhmotniť zlepšenú situáciu, vesmír už nájde spôsob, ako toho docieliť. Niekde v kútiku srdca viete, aký typ života máte žiť. Vytiahnutím tejto karty sa vám pripomína, že si zaslúžite a môžete zhmotniť akúkoľvek situáciu, ktorú si prajete. Víly vás pobádajú, nech zanecháte negatívne afirmácie, ktoré vychádzajú z ustrašeného myslenia ako „Toto si nemôžem dovoliť“ alebo „Toto nikdy nemôžem docieliť“. Žiadajú vás naopak, nech zvýšite laťku svojho štandardu tak vysoko, ako si zaslúžia všetky Božie deti. Napíšte si zoznam všetkých svojich prianí, ktoré máte vo svojom srdci a tento zoznam si denne prezerajte s pocitom viery a vďačnosti - tieto emócie sú schopné vaše prianie premeniť v realitu. Potom si dajte spirituálny záväzok, že budete pre seba očakávať to najlepšie. Tento záväzok je vaším „ objednávkovým listom“, ktorý vo vašom živote spôsobí zázraky. Až sa vaše sny začnú uskutočňovať, určite prijmete „dobré“ do svojho života s vďačnosťou. Zaslúžite si tie najhodnotnejšie odmeny, ktoré život ponúka - zaslúžime si ich všetci!

Afirmácia: Zaslúžim si a očakávam v živote to najlepšie. Držím svoju laťku vysoko.

 

Smiech

Každý temný mrak nemá len ten tmavý strieborný okraj, ale tiež svoju humornú stránku. Snažte sa mať objektívny odstup od situácií, v ktorých sa ocitáte a nachádzajte z nich vtipné východisko. Smiech vám pomôže pozerať sa na život z novej perspektívy, takže budete vedieť tvorivo prenikať do podstaty vecí a nachádzať tvorivé riešenia. Podľa názoru víl sa k životu staviate až príliš vážne. To však neznamená, že by chceli, aby ste zanedbávali svoje povinnosti, zabudli na posvätnú úctu k životu alebo bránili svoje emócie vtipkovaním. Pobádajú vás, aby ste si všímali humor, ktorý sa v životných situáciach skrýva. Podobne ako v prípade dobrej komédie platí i o našom živote, že sa nám žije lepšie, keď sa na neho môžeme pozerať očami človeka so zmyslom pre humor. Smiech vám pomôže mať odstup a vidieť seba i svoje situácie objektívnejšie. Keď sa smejeme, uvoľníme sa. A keď sa uvoľníme, prechádzajú nami tvorivé riešenia a svieža energia. Doprajte si teda dnes trochu času na to, aby ste sa od srdca zasmiali. Choďte napríklad do kina alebo do divadla na novú komédiu, kúpte si knihu od svojho obľúbeného autora. Jednoducho sa schuti zasmejte.

Afirmácia: Nachádzam v živote humor a ľahko sa rozosmejem.

 

Nová príležitosť

Uvedomte si novú príležitosť, ktorá sa vám ponúka. Všímajte si signály, ktoré vás k novej príležitosti môžu viesť. Môžete bez obáv tejto oblasti dôverovať a vstúpiť do nej. Ponúka sa vám nová príležitosť? Môže mať viac podôb, od obchodnej ponuky, cez nový nápad, ktorý ste dostali, alebo príležitosť dobre investovať. Môže to prísť aj vo forme straty, ktorá otvorí možnosti nového zisku. Napriek tomu, ak máte strach alebo sa necítite dostatočne kvalifikovaní na to, aby ste sa premiestnili na ďaľšiu úroveň, buďte si istí, že nie ste sami a pomoc máte vždy pri sebe v podobe víl a prírodných bytostí. Modlite sa za duchovné vedenie, a pomoc určite príde.

 

 

 

Afirmácia: Všímam si nové príležitosti, ktoré sa teraz vyskytujú v mojom živote, prijímam ich a spracovávam.

 

Vizualizácia

Vaše jasnovidectvo, vaše sny a obrazy mysle začínajú byť zreteľnejšie a výraznejšie. Táto karta vás vyzýva, nech veríte svojim vizualizačným a jasnovideckým schopnostiam, rozvíjajte ich a používajte k vedomému zhmotňovaniu. Víly poznajú moc vedomej vizualizácie ako nástroja zhmotňovania – prejavenia vizualizovaného v realite. Vytiahnutím tejto karty ste vedení, nech sa každý deň v kľude posadíte a vizualizujete si, ako žijete zdravým, šťastným a zmysluplným životom v hojnosti. Predstavujte si len to, po čom túžite a vyhýbajte sa zobrazovaniu toho, čo si neželáte. Máte značné vizualizačné schopnosti aj keď si toho nie ste vedomí. Denne si opakujete: „Som človek s veľkými vizualizačnými a jasnovideckými schopnosťami.“ Pokiaľ máte nejaký blok, ktorý vám bráni v jasnozrení, začne sa odbúravať. Vedzte, že je pre vás bezpečné vidieť budúcnosť, duchovný svet i pravdu vo svojom živote. Ak sa zbavíte strachu z „videnia“, vaše vizualizačné a jasnovidecké schopnosti výrazne vzrastú.

 

Afirmácia: Je pre mňa bezpečné vidieť. Som človek s veľkou schopnosťou videnia.
  

Akceptovať svoje pocity

Vytiahnutím tejto karty vám nebesia dávajú na vedomie, nech počúvate svoje skutočné pocity a riadite sa nimi. Neodrádzajte sami seba, že popierať svoj pravdivý vnútorný hlas je v poriadku. Váš vnútorný radca je veľmi múdry. Je to vaša intuícia, ktorá je zdrojom múdrosti a prihovára sa vám prostredníctvom vašich pocitov a vášho tela. Chvejúci sa žalúdok, trasenie rúk, vnútorná túžba niečo urobiť, prejaviť sa, to sú signály, ktoré by ste mali akceptovať. Víly hovoria, že nemáte zahadzovať to, čo cítite, pociťujete, lebo vytvárate v sebe blok, premrhávate šance. Riaďte sa svojimi emóciami, pretože sú vašim vnútorným kompasom, ktorý vás vedie tam, kde sa cítite bezpečne. Ak vám nie je jasné, čo vlastne cítite zapisujte si svoje myšlienky a pocity, aby ste si ozrejmili, čo skutočne pociťujete.

 

 

Afirmácia: Počúvam svoje skutočné pocity, ctím si ich, rešpektujem a riadim sa nimi, pretože sú odpoveďou na moje modlitby.
 

Bezpečie

Všetky pocity nebezpečenstva alebo zraniteľnosti sa uzdravujú a na ich miesto vstupuje poznanie, že sa už nachádzate v bezpečí a pod ochranou. Ak ste sa cítili v poslednej dobe vystrašení alebo neistí, tak táto karta je signálom, že nebesia o vašich pocitoch vedia a prišli vám na pomoc. Obklopujú vás nebeské bytosti, ktoré vás bez prestania milujú. Na to neustále zabúdame, že nie je minúty bez ich ochrany. Víly vám pripomínajú, že bezprostrednou príčinou pocitu zraniteľnosti sú vaše myšlienky, v ktorých ste dali moc nad vašim životom niekomu inému. A tak ste zraniteľní. Jedinú silu, ktorú však má, je tá, ktorú ste mu prisúdili. Je vo vašej moci rozhodovať o vašom šťastí a ochrane...a sily nebies nad vami vždy budú držať ochrannú ruku, na to nikdy nezabúdajte!

 

 

Afirmácia: Som v Bezpečí. Som bez obáv. Som zo všetkých strán pod ochranou. 

 

Pozitívne očakávania

Držte sa svojich nádejí, snov, afirmácií, vizualizácií, modlitieb, pretože sa práve úžasným spôsobom zhmotňujú. Neprestávajte tesne pred cieľom veriť, že sa rodí zázrak, po ktorom tak veľmi túžite. Veď ak naozaj niečo chceme, tak sa spoja všetky sily sveta a pomôžu nám splniť naše sny. Svojimi pozitívnymi myšlienkami a emóciami ste zasadili semienko zhmotňovaných prianí. Napriek tomu sa nechávate odradiť práve tým, že sa výsledky nedostavujú okamžite. Nedovoľte, aby sa vás zmocňovali pesimistické myšlienky a pochybnosti, či je vaša viera opodstatnená. Svojej viery sa držte!!! Proces zhmotňovania trvá dlhšie, ale vždy k nemu príde. Nedajte si znehodnotiť svoje zhmotňované sny negatívnymi myšlienkami a pochybnosťami. Choďte čo najskôr do prírody, v duchu si pohovorte s vílami, prírodnými bytosťami, Svoriteľom. Víly, anjeli, prírodné bytosti sú preborníci v zhmotňovaní myšlienok v realite. Zverte sa im so svojimi pochybnosťami, obavami a sklamaniami, ale aj s nádejami, snami, túžbami. Požiadajte ich, nech vám pomôžu zbaviť sa všetkej negatívnej energie a pocitov. Nech vás zahrnú všeobjímajúcou uzdravujúcou láskou a svetlom.

Afirmácia: Som v bezpečí, plná/ý dôvery a bez obáv. Na svoju budúcnosť sa pozerám s radosťou. 
 

Stíšenie

Potrebujete byť nejaký čas sami, preč od druhých ľudí a vravy sveta. Osvieženie vám prinesie i krátky oddych. Niekedy si ani neuvedomujeme, aký obrovský dopad má na náš život stres. Sme už natoľko nastavení na hluk okolo nás, že ani nevnímame, ako nám telo hovorí, že je toho na neho veľa. Medzi príznaky patrí: nezvyčajná únava, depresia, úzkosť, nadmerná alebo skoro žiadna chuť k jedlu, problémy s hmotnosťou, závislosti, poruchy spánku, podráždenosť a túžba uniknúť zo života. Táto karta je vám výzvou, aby ste si vážili svoje telo i dušu, a aby ste strávili určitú dobu o samote – čo najskôr. Môže to znamenať, že sa uchýlite do tichého ústrania, strávite deň pri jazere, na pláži alebo na horách, podniknete peší výlet alebo navštívite kúpele. Tiež by ste mohli vypnúť telefón, trochu si poobede pospať. Dopriať si kúpeľ s bylinkami alebo sa začítať do obľúbenej knihy. Bez ohľadu na to, akou formou dobu stíšenia strávite, víly vás žiadajú, aby ste tento sľub sami sebe bez meškania splnili. 
 

Afirmácia: Dávam si súhlas byť v kľude vo svojom vnútri i navonok. Má zmysel sa utíšiť. Radujem sa zo svojej spoločnosti. 

 

Nadhľad

Pri trápení sa neraz stáva, že riešenie uniká. Neraz je potrebné sa na celú situáciu pozrieť z nadhľadu a často sa ukáže východisko. Na každý problém existuje riešenie, len ho nevidíme, lebo sa na vec nepozeráme z odstupom a z nadhľadu. Obavy a napätie vytvorili negatívnu posadnutosť a vy musíte na problém stále myslieť a tak strácate možnosť pozrieť sa na problém z optimálneho pohľadu nezainteresovaného človeka. Pri riešení problému netreba prepadať hlavne beznádeji. Či už ide o veľkú alebo bezvýznamnú záležitosť, vytiahnutím karty ste vyzývaní, aby ste si na chvíľku urobili odstup pre tvorivé riešenie problému. Na miesto toho, aby ste na veci neustále pracovali, predstavte si, ako celý problém odovzdávate do rúk Nebesiam. Ako keď napíšete list a pošlete ho. Potom si predstavte, ako asi vidia problém víly a prírodné bytosti. Ako asi vyzerá váš problém z inej perspektívy? Vnímajte pocit viery a nádeje, ktorý vám odovzdávajú, a vedzte, že tieto pozitívne emócie podporujú celkové riešenie celej záležitosti.
 

Afirmácia: Moje srdce, moja myseľ, môj život a všetci ľudia môjho života sú práve v dokonalom mieri.

 

Rodinná harmónia

Vaše vzťahy s členmi rodiny sa uzdravujú. Tým, že o jednotlivých ľuďoch v rodinnom kruhu (vrátane seba) premýšľate s láskou a s láskou k nim aj pristupujete, zažívate v rodine skutočnú harmóniu. Každého človeka, s ktorým sa stretávate, vrátane vašich rodinných príslušníkov, ovplyvní to, čomu veríte a čo očakávate. Táto karta vám radí, nech zmýšľate pozitívne a s láskou o každom, kto vás rozhneval, alebo vám niečím ublížil. Čím viac milujúcej energie každému vyšlete, tým viacej lásky sa vám vráti. Majte trpezlivosť – začínate pociťovať veľké uzdravovanie, ku ktorému dochádza vo vašich rodinných vzťahoch. Víly po vás chcú, aby ste sa zamysleli a prišli aspoň na tri dôvody, prečo ste vďačný za každého člena rodiny. Pokiaľ máte s niekým problém, vymyslite päť dôvodov, prečo si zasluhuje lásku. Vyšlite k nemu požehnanie a modlite sa za neho, a na vašom vzťahu sa okamžite prejavia prvé známky zlepšenia.

 

Afirmácia: Vidím to dobré na každom členovi svojej rodiny. Môj rodinný život je harmonický a plný lásky a radosti.
 

Pohľad do vnútra

Ak hľadáte uspokojenie vo vonkajších zdrojoch, ako je hmotný majetok alebo vzťahy, či vyhľadávate pomoc druhých ľudí, víly a prírodné bytosti vás pobádajú, aby ste v prvom rade hľadali v sebe, vo svojom vnútri. Keď sa človek cíti prázdny, má snahu okamžite túto prázdnotu naplniť tak, že niečo alebo niekoho získa. Môže sa chytiť do pasce myšlienok, že keď bude „to mať“ alebo „toho mať“, tak bude šťastný. Ale keď to získa, pocit uspokojenia trvá iba chvíľku a nastupuje známy kolotoč prázdnoty a dopĺňania, ktorý prináša ešte väčší pocit prázdnoty. Víly a prírodné bytosti vám pripomínajú, že jediným zdrojom naplnenia je spojenie s vaším vnútrom a tak so Stvoriteľom. Pohovorte si v duchu so svojím Stvoriteľom a pociťujte pri tom, ako vás napĺňa láska. Rovnako to platí v prípade, keď hľadáte odpoveď u vonkajších autorít. Nie je zlé požiadať o radu múdrych priateľov, hlavne ak ich rada odráža to, čo viete, že je pravda. Možno sa však po rade svojich priateľov cítite zmätení. Ak vám teda každý radí niečo iné, potrebujete si zameditovať a zistiť, čo vám hovorí vaše vnútorné vedenie.

Afirmácia: V mojom vnútri sa práve teraz schováva veľká krása a svetlo. Nachádzam tu všetko poznanie vesmíru.

 

Odpútanie

Nedosahujete pozitívne výsledky, pretože sa o vyriešenie problému urputne snažíte. Tým, že sa od neho odpútate, otvoríte sa zázračnému riešeniu. Problémy vznikajú vďaka ľudskému uvažovaniu a konaniu. Keď veľa premýšľame alebo sa všemožne snažíme vyriešiť krízu, všetko sa v skutočnosti ešte viac zhorší. Vytiahnutím tejto karty ste pobádaní, nech s týmto ľudským uvažovaním prestanete. Nemyslite na problém, pretože zameriavanie sa na negatívne veci sa môže ešte viac prejaviť ešte väčšou negativitou. Povedzte si nahlas, že ste ochotní odovzdať problém nebesiam. Odovzdaním umožňujete, aby vám nebesia pomohli. Veď aj v Otčenáši sú slová „nech je voľa tvoja“. Okamžite pocítite úľavu a budete odmenení tým, že uvidíte ako situáciu prirodzene zvládnete.

 

 

Afirmácia: Som ochotná/ý odovzdať práve teraz túto situáciu alebo problém nebesiam.

 

Ekológia

Vílam a prírodným bytostiam veľmi záleží na zdraví Matky Zeme. Tým, že ste si vytiahli túto kartu, vás víly vyzývajú, aby ste sa aktívne venovali starostlivosti o životné prostredie. Máte dosť sily na to, aby ste nezabudnuteľným spôsobom ovplyvnili stav našej planéty. Zem je živá, dýchajúca bytosť a víly vás volajú, nech im pomôžete. Vaše prispenie by malo mimo iné spočívať v tom, že budete triediť odpad, trvalo prejdete na zdravý životný štýl, že poučíte svoje deti a blízkych o životnom prostredí.

 

 

 

 

Afirmácia: S láskou a radosťou prispejem k zdraviu Matky Zeme

 

Detoxikácia

Ste vedení k vyčisteniu svojho tela, prostredia, mysle a srdca od jedov, zlých vplyvov. Víly hovoria, že je načase sa zbaviť negatívnych prvkov, jedov v sebe i vo svojom okolí. Táto karta potvrdzuje vaše vnútorné poznanie, ktoré vám radí, aby ste sa zbavili škodlivých návykov. Vyrazte do prírody a privolajte k sebe prírodné bytosti. Požiadajte Boha, aby vám spolu s prírodnými bytosťami pomohol očistiť od jedov vašu myseľ, telo, srdce i dušu. Požiadajte víly o pomoc pri zbavovaní sa škodlivých návykov. Veľmi skoro si uvedomíte, že prirodzene túžite po organicky čerstvých potravinách, nápojoch a kozmetických prípravkoch. A čo je najdôležitejšie, vaše myšlienky a emócie sa budú odvracať od posudzovania a strachu, a namiesto toho sa do nich dostane láska.

 

 

Afirmácia: Výborne sa starám o svoje telo a túžim len po zdravých potravinách a nápojoch, ktoré mi prinesú zdravie a spokojnosť.
 

Pokoj mysle

Sľúbte si, že podniknete určité kroky, aby ste si zaistili pokoj mysle a bez odkladu to proste urobte. Z miernosti a pokoja spravte svoju najvyššiu prioritu. Pokoj mysle nie je niečo, čo si musíte zaslúžiť alebo získať, pretože vaše pravé Ja pokojné je. Ak sa prednostne zameriate na pokoj mysle, výsledkom bude pocit úľavy. Medzi kroky, ktoré vedú k pokoju mysle patrí, že budete k sebe úprimní, budete žiť podľa svojho vnútorného vedenia, budete pomáhať druhým, budete láskaví k sebe aj k druhým, budete meditovať, zamýšľať sa nad tým, čo cítite, vnímate. Budete jesť zdravo, dodržiavať spánkové návyky, vyhýbať sa negatívnym ľuďom a médiám, že svoje problémy odovzdáte Bohu, budete pobývať viac v prírode, zjednodušíte spôsob života a poviete „nie“ vždy vtedy, keď je treba.

 

 

Afirmácia: Moja myseľ je kľudná a vie, že o všetky moje potreby je postarané. Môže si bez starosti oddýchnuť – s istotou, že všetko bude v poriadku.

Romantický partner

Blíži sa k vám nová romanca. Teraz, alebo v blízkej budúcnosti vám urobí radosť nový partner alebo opätovné prebudenie vášnivého citu v stálom vzťahu. Prostredníctvom tejto karty vám chce ríša víl oznámiť, že sa k vám blíži nový príliv milostného citu. Mohol by mať najrôznejšie potešiteľné podoby. Možno sa zoznámite s novým partnerom, ktorý spôsobí, že sa vaše srdce rozospieva vzrušením a citom, alebo že v neuspokojivom vzťahu nastane s partnerom oživenie. Nové vzplanutie môže mať i podobu krátkeho vzrušujúceho úniku z každodenného stereotypu ako je napr. dovolenka, alebo romantická večera. Víly milujú romantiku a vedia, ako je dôležité vo vzťahu prežívať romantické city. Požiadajte ich, nech vám pomôžu s predstavami, ktoré by do vášho života vniesli viac milostnej romantiky. Víly vám pripomínajú, že romantickosť je duševné rozpoloženie, ku ktorému patrí hravosť a tvorivosť. Keď sa niekedy nachádzame v strese, túžime po romantike asi najviac, ale napriek tomu nevieme, ako ju zažiť. Požiadajte víly, aby vám pomohli uvoľniť sa tak, aby do vašej mysle mohli jednoducho vojsť romantické predstavy, aby vám dodali energiu potrebnú k ich uskutočneniu a aby ste z nich mali čo najväčšie potešenie.

Afirmácia: Som romantický človek. Zbavujem sa svojho strachu z dávania alebo prijímania lásky.

 

Vnútorná sila

Dovolili ste si prežívať a vyjadrovať svoju skutočnú silu. Víly vás žiadajú, nech afirmujete: „je pre mne bezpečné byť silná/ný!“ Máte v sebe všetku silu celého vesmíru. Nikto nie je mocnejší než vy. Ako pre duchovne naladené bytosti je nemožné, aby ste svoju silu použili zle alebo ju zneužili. Vaši sprievodcovia vám poskytnú príležitosti, ktoré budete môcť využiť a vďaka ktorým zväčšíte svoju silu spôsobom, ktorý prinesie veľké požehnanie aj celému svetu. Nebesá potrebujú na svete služobníkov svetla vrátane vás, ktorí by si uvedomovali a uplatňovali svoju silu. Tým, že ste si vytiahli túto kartu, sa od vás žiada, aby ste upustili od všetkých obáv, ktoré sa môžu týkať vašej moci a sily. Ste vyzývaní, nech si viac veríte a túto sebadôveru podporíte tak, že sa k sebe budete správať s úctou, že sa budete starať o svoje fyzické i citové Ja, že budete pracovať so svojimi snami a snahami, že budete venovať čas modlitbe a meditácii. Čím vyššia je úroveň vašej sebadôvery, tým lepšie sa budete so svojou silou cítiť.
 

Afirmácia: Mať moc a silu je pre mňa bezpečné! Mám k dispozícii celú energiu Vesmíru, ktorá mnou preteká a podporuje ma.

 

Vyslobodenie

Je pravdepodobné, že sa v určitej oblasti cítite chytení do pasce. Táto karta vás pobáda, nech urobíte prvý krok k oslobodeniu sa od všetkých nepríjemných obmedzení. Niekedy sa cítime akoby chytení do pasce vonkajších okolností. Sme napr. presvedčení, že z dôvodu finančného zabezpečenia rodiny musíme zotrvávať v neuspokojivom zamestnaní. Bojíme sa odísť z nezdravého vzťahu, nechceme problémy riešiť aj keď sú nám neúnosnou príťažou. Je rovnako možné, že sa cítime ovládaní svojimi závislosťami. Víly a prírodné bytosti hovoria, že keď sa správame zodpovedne voči sebe, sme zodpovednejší aj voči druhým. To znamená, že keď sme šťastní, sú členovia našej rodiny, deti, partner, radi v našej blízkosti a svojou sebadôverou inšpirujeme. Žiadajte o pomoc pri zbavovaní sa svojich strachov a pri procese oslobodzovania sa. Božím plánom je, aby ste boli zodpovední a zároveň sa cítili slobodní ako vtáci, anjeli a víly.

 

Afirmácia: Som slobodná/ý, silná/ý. Doprajem si teraz radosť z tejto slobody a sily.

 

Láskavosť

Uplatňujte dnes a vždy láskavosť vo všetkých vašich myšlienkach a činoch voči sebe, druhým ľuďom, zvieratám a životnému prostrediu, a pozorujte, akej sa vám dostane odmeny! Veľmi často si zamieňame slová ohľaduplnosť a láskavosť. Láskavosť je však láskyplnosť. Vytiahnutím tejto karty vám víly a prírodné bytosti dávajú za úlohu vyhľadávať príležitosti, ako byť dnes láskaví. Vaša energia láskavosti pritiahne do vašej blízkosti nových milujúcich priateľov. Keď budete uplatňovať láskavosť i voči zvieratám, prírode a životnému prostrediu, prehĺbi sa váš vzťah so zemou a jej bytosťami. Najdôležitejšie však je, že keď budete zvlášť láskaví voči sebe – keď budete o sebe uvažovať milosrdne a urobíte si na seba čas, bude vám odmenou hlboký pocit vnútorného uspokojenia a kľudu.

 

 

Afirmácia: Som láskavá/ý, ohľaduplná/ý a milujúca/i voči sebe i druhým.

 
Úprimnosť

Táto karta naznačuje, že svoje skutočné pocity skrývate a v určitej dôležitej záležitosti nie ste otvorení. Víly vás pobádajú, aby ste priznali pocity, ktoré v skutočnosti máte. Máte dojem, že ste sa ocitli v slepej uličke? Máte depresiu? Cítite sa unavení? Máte zlosť alebo ste podráždení? To sú príznaky, ktoré sa objavujú, keď nie sme k sebe úprimní. Možno máte pocit, že si nemôžete dovoliť byť k sebe úprimní, a že nemáte na výber. Táto karta však po vás nechce žiadne radikálne životné zmeny, ani to, aby ste sa s niekým konfirmovali. Nalieha na vás, aby ste si svoje skutočné pocity pripustili. Jedným zo spôsobov, ako zistiť, čo skutočne cítite, je ísť von a začať v duchu hovoriť s vílami, ktoré žijú medzi kvetinami, stromami a v tráve. Napriek tomu, že ich nevidíte ani nepočujete, povedzte im v duchu všetko, na čo v týchto dňoch myslíte, čo zažívate a cítite. Požiadajte ich, nech vám pomôžu vo vašej snahe byť v kontakte so svojimi najvnútornejšími pocitmi. Víly nám veľmi radi nastavujú zrkadlo, aby sme videli a pripustili si pravdu.

 

Afirmácia: Je pre mňa bezpečné, keď som k sebe a druhým úprimná/ý. Láskyplne vyjadrujem svoju pravdu.

 

Problém vyriešený

Problém, ktorý vás trápi sa práve v zákulisí uzdravuje. Riešenie je tvorivé, vynaliezavé a bude pre vás radostným prekvapením. Za chvíľu si budete môcť oddýchnuť od problému, ktorý vás trápi. Víly chcú, aby ste vedeli, že máte dôvod sa usmievať, pretože nebesá pracujú na riešení. Čoskoro dostanete dobrú správu, ktorá sa bude týkať napr. uzdravenia, napätého vzťahu, neočakávaného zdroja financií, vyriešenia zdravotného problému, šťastného prírastku, nového profesijného rastu alebo sa vám niekto vyzná z milostného citu. Nepokazte to tým, aby ste vymýšľali „ako“ by sa riešenie malo dosiahnúť, ani v akej podobe by sa malo prejaviť. Na miesto toho sa tešte z pocitu vzrušenia a vďačnosti a nechajte nebesá, nech vám pomôžu.

 

 

Afirmácia: Žiadam, aby všetky následky mojich chýb a nedorozumení boli odčinené ako v minulosti, tak i v prítomnosti.

 

Vyššie vedomie

Dostáva sa vám vedenia od vášho pravého Ja, vášho vyššieho vedomia, ktoré tvorí jednotu s božskou univerzálnou múdrosťou. Počúvajte lásku a nie strach. Táto karta je potvrdením, že vaše súčasné pocity, myšlienky, sny a snahy pochádzajú z ducha. Prosili ste o božské vedenie a vaše vyššie ja modlitby vypočulo. Vaša duchovná cesta vám pomohla tento hlas počuť, pretože ste si urobili čas na počúvanie. Možno ste začali meditovať, alebo cvičiť jógu a to prispelo k skľudneniu vašej mysle. Alebo ste sa možno otvorili Vesmíru a rázne rozhodli zlepšiť svoj život. Nech ste zvolili akýkoľvek spôsob, funguje veľmi dobre. Teraz vás víly žiadajú, nech komunikujete so svojím vyšším vedomím – to znamená uchýliť sa z dosahu hluku a stresu. Jednou z možností sú časté prechádzky v prírode, duchovne zamerané akcie alebo meditačné víkendy. Tým, že sa skľudní váš život i myseľ, bude hlas vášho vyššieho vedomia stále hlasnejší a zreteľnejší. Dokonalo vás povedie všetkými oblasťami života.

 

Afirmácia: Ľahko počujem vnútorný hlas Ducha a rozumiem mu.
 

Vyhodiť si z kopýtka

Vaša duša túži po oslavách a zábave. Víly vás vyzývajú, nech zvoláte svojich priateľov a usporiadate stretnutie alebo si spoločne niekde vyrazíte. Vždy je čo oslavovať a táto karta vás nabáda, aby ste začali práve teraz. Vaša duša túži po vzrušujúcich dobrodružstvách ako napr. celodenný výlet, večierok, alebo akékoľvek tancovanie. Niekedy váhame, keď ide o náš voľný čas, pretože sme presvedčení, že takéto aktivity stoja príliš veľa času a peňazí. Úžitok z osláv je však veľmi veľký. Vďaka nim dostanete nové nápady, oživíte staré priateľstvá a budete mať radosť, že ste sa dobre pobavili. Víly poznajú dôležitosť tanca a spevu ako súčasť pestovania zmyslu pre spoločenstvo. Napriek tomu, že si prajete, aby sa iniciatívy ujal niekto iný a on navrhol, aby ste si večer niekde vyšli, je možno na čase, aby ste sa velenia chopili vy a naplánovali nejakú zvláštnu udalosť.

 

Afirmácia: Som oduševnelá/ý, hravá/ý, a je so mnou zábava. Vytváram príležitosti, ako spoločne s priateľmi oslavovať.

 

Tvorivosť

Vaše srdce potrebuje prostriedok k vyjadreniu silných emócií. Vytiahnutie tejto karty je pre vás výzvou, aby ste sa začali venovať umeniu alebo jednoduchej tvorivej činnosti. Víly tancujú, spievajú, vytvárajú krásne ozdoby a to všetko je výrazom radostnej energie ich srdca. Tiež vy ste pobádaní k tvorivému sebavyjadrovaniu. Akákoľvek umelecká alebo tvorivá činnosť rozospieva vaše srdce radosťou a umožní vám byť v kontakte s vašimi čistými vnútornými pocitmi a božským vedením. Maľovanie, aranžovanie kvetín, fotografovanie, stavanie hradov, sôch z piesku alebo snehu, písanie alebo skladanie piesní, sú krásnymi príkladmi tvorivého prejavu vašej duše. Váš tvorivý výraz nemusí byť zručne prevedený ani dokonalý. V skutočnosti tie najliečivejšie typy tvorivých činností práve dovoľujú „vyjsť za okraj“. Inými slovami, nerobte si starosti, či je váš výtvor perfektný alebo na predaj. Vôbec sa na žiadne ciele ani hodnotenia nezameriavajte, namiesto toho tvorte s detskou fantáziou. Hlavne si to užite!

 

Afirmácia: Som veľmi tvorivo a umelecky založený človek. Teraz umožňujem tejto svojej stránke, aby sa naplno prejavila.

 

Dovolenka

Karta vypovedá o vašej naliehavej potrebe oddýchnuť si od rutiny a stresových situácií. Upozorňuje vás, aby ste si na seba vyhradili čas a nabrali znovu potrebné sily. Vytiahnutím tejto karty vám víly a prírodné bytosti dôrazne radia, aby ste sa venovali sebe a doplnili zásoby energie. Dovolenka znamená vzdialenie sa od svetských starostí a požiadaviek. Čo i len jedna noc mimo môže priniesť liečivé účinky. Dovolenka je investícia do seba a hlavne do vašej budúcnosti. Všetky živé bytosti potrebujú oddychovať. Po dovolenke budete mať viac tvorivých nápadov a vaše vystupovanie pritiahne nových ľudí a nové príležitosti. Prestaňte teda odkladať dovolenku, keď ste si túto kartu vytiahli, rozhodnite sa už dnes.

 

 

Afirmácia: Doprajem si pravidelný oddych a relaxáciu, pretože viem, že keď znovu naberiem silu, som šťastnejšia a výkonnejšia bytosť.

 

Hudba

Vyjadrite sa hudbou. Víly a prírodné bytosti vás naliehavo vyzývajú, nech si zaspievate, zahrajete na hudobnom nástroji, pustíte obľúbenú hudbu. Hudba povznáša dušu do nebeských výšok. Mení našu náladu i vzhľad. Víly na svojich oslavách muzicírujú, pretože hudba má liečivé účinky. Vytiahnutie tejto karty znamená, že vás víly a prírodné bytosti pobádajú, aby ste sa obklopili hudbou. Hodí sa k tomu akýkoľvek druh hudby, ktorý sa dotkne vašej duše. Všimnite si, ktoré skladby sa vám páčia, či ich opakovane nezapočujete v rádiu. Ak áno, započúvajte sa do textu, môže sa stať, že v ňom nájdete odpoveď na konkrétnu otázku, ktorú si možno kladiete.

 

 

Afirmácia: Hlboko vo svojej duši teraz prijímam a pociťujem liečivú silu hudby.

 

Šťastný koniec

Že to šťastne dopadne je isté. Zrieknite sa svojich úzkostí a buďte bez obáv. Všetko sa nakoniec vyrieši. Toto je karta, ktorá vás uisťuje a signalizuje vám, že „film“, v ktorom momentálne hráte má veľmi šťastný koniec. Situácie, ktoré sa vám zdajú nepríjemné, sa zázračne vyriešia. Nedorozumenia budú odpustené. Na chyby sa zabudlo. Ste vyzvaný, nech sa prestanete strachovať o budúcnosť, pretože vaše obavy by sa mohli vlastnou silou negatívne vyplniť. Svojím strachom by ste mohli doslova prekaziť šťastný plán, ktorý s vami nebesia majú. Choďte do prírody a poproste víly a prírodné bytosti, nech vám pomôžu radovať sa z dokonalosti Stvoriteľa. Vaša radosť obnoví vašu vieru a spôsobí, že všetko vo vašom príbehu dobre dopadne.

 

 

Afirmácia: Všetko je práve teraz v dokonalom božskom poriadku.

 

Víly sú skutočné a majú značnú moc.

 Ak máte záujem dozvedieť sa o vílach viac, môžete skúsiť napr. knihu „Liečenie s vílami“ od autorky Doreen Virtue.
 

 


Kontakt

NONSTOP

www.vestenie-nonstop.webnode.sk

24 hodín prijímame Vaše otázky a objednávky.


Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

áno
85%
792

nie
15%
137

Celkový počet hlasov: 929


Anketa

Splnili sa Vám naše predpovede?

áno
48%
356

nie
16%
118

50 %
12%
89

80%
24%
177

Celkový počet hlasov: 740


Anketa

Čo Vás najviac zaujalo na našej stránke ?

Veštenie-NONSTOP
36%
1 438

Numerológia
8%
325

Aura a čakry
7%
274

Sny
6%
229

Kurzy
5%
193

Osobné stretnutia
10%
415

Feng šuei
4%
164

Ľiečiteľstvo
8%
305

Horoskopy
15%
601

Zdravá výživa
2%
87

Celkový počet hlasov: 4031


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


 

PRVÁ NONSTOP VEŠTIAREŇ

  vestenie-nonstop@atlas.sk

      NAŽIVO 

 DENNÝ HOROSKOP