Čínsky horoskop

Potkan

1936 1948 1960 1972 1984 1996
Byvol 1937 1949 1961 1973 1985 1997
Tiger 1938 1950 1962 1974 1986 1998
Zajac 1939 1951 1963 1975 1987 1999
Drak 1940 1952 1964 1976 1988 2000
Had 1941 1953 1965 1977 1989 2001
Kôň 1942 1954 1966 1978 1990 2002
Koza 1943 1955 1967 1979 1991 2003
Opica 1944 1956 1968 1980 1992 2004
Kohút 1945 1957 1969 1981 1993 2005
Pes 1946 1958 1970 1982 1994 2006
Prasa 1947 1959 1971 1983 1995  

  Čínsky horoskop − Podrobný horoskop  

Potkan

Byvol

Tiger

Zajac

Drak

Had

Kôň

Koza

Opica

Kohút

Pes

Prasa

POTKAN

Sila: Jang (pozitívna) Dobré spojenie: Myš, Zajac, Drak, Had, Kôň, Opica, Kohút, Pes. Nebezpečné spojenia: Byvol, Tiger, Koza

Priaznivé čísla: 1, 4, 5, 10, 11, 14, 41, 45, 51, 54

Silnou stránkou ľudí narodených pod vplyvom tohoto znamenia je využívanie vlastnej prirodzenosti a pôvabu. Ich úspech je v improvizácii. Vždy by sa mali snažiť využiť výhody prvého dojmu a získať, čo sa len dá. Základným charakteristickým rysom Potkana je predovšetkým veľká zvedavosť. Potrebuje byť neustále v centre diania. Nemá zmysel potkana držať doma. Akékoľvek obmedzovania alebo zajatie nesie veľmi ťažko. Potkany sú ľudia, ktorí zo všetkých najlepšie znášajú stres, potrebujú ho. Je nesmierne šťastný, keď nájde niečo užitočné a za žiadnu cenu si to nenechá zobrať. V boji využíva svoju múdrosť, dokáže intrigovať a uchýliť sa ku klamstvu. Majú veľa známych, ale veľmi málo priateľov, na ktorých sa môžu spoľahnúť . Za svoj nahromadený majetok si kupujú lásku a priateľstvo druhých. Potkan nikdy nežije v nedostatku, má úžasné organizačné schopnosti a známosti. Úspešný je v každom povolaní, kde môže uplatniť svoju výrečnosť a prefíkanosť . Slabinou Potkana je túžba po veľkej láske. Je však veľmi ťažké si takéhoto človeka získať. Potkan je činorodý do vysokého veku.

Potkan je šarmantný a agresívny. Na prvý pohľad pôsobí pokojne, vyrovnane  a veselo. Na to sa však nespoliehajte. Zdanie klame, pretože za ním sa skrýva neustály nepokoj a priam nespútateľná útočnosť. Potkana treba dlhšie poznať, aby ste zistili, aký je nervózny, netrpezlivý a zlostný. 
Má rád spoločnosť a rád klebetí. Má však viac známych ako priateľov a to najmä vďaka svojmu jedovatému jazyku. A možno aj preto, že sa nikomu nezdôveruje. Je uzavretý a svoje problémy si necháva pre seba. 
Predovšetkým však túži po zisku - celý svoj život zasvätí honbe za mamonom. Ťaží zo svojich rodičov, priateľov, známych, z peňazí druhých a hlavne z vlastného šarmu... Jeho šarmu totiž ťažko odolať a on si je toho vedomý. Rád ho zneužíva na ceste za svojím cieľom. 
Potkan je pažravý, hravý a nič si nenechá ujsť. Je to možno paradoxné, ale žije v neustálom strachu pred hladom a biedou a hoci vychutnáva každý okamih, sníva o úsporách a plnej komore na zabezpečenie pokojnej staroby. 
Preto aj žena-Potkan rada napĺňa skrine nepotrebnými zásobami, ktoré však veľmi rýchlo zlikviduje. Možno ju stretnúť pri výpredajoch, kde slepo, ale o to horlivejšie skupuje všetko možné, len aby si nenechala ujsť príležitosť. 
Potkan je plný nápadov, ktoré môže využiť aj v tvorbe. Jeho um je prenikavý a kritický. Je dobré dať na jeho rady, hoci u niektorých Potkanov môže byť táto schopnosť záporom, pretože z čírej zábavy dokážu napáchať nesmierne škody. Potkan je síce malicherný a úzkoprsý, ale vo svojej podstate svedomitý. Čo si predsavzal, to putičkársky dovedie do konca, hoci aj nezdarného. V živote to môže ďaleko dotiahnuť - a zo svojho života niečo urobiť - ak sa mu podarí ovládnuť svoju večnú nespokojnosť a poživačnosť, ktorá nepozná mieru. 
Potkan bude na svojej ceste vpred dávať prednosť prefíkanosti a ľsti pred prácou vlastných rúk - radšej využije práce rúk cudzích. V najhoršom prípade sa stane geniálnym parazitom, úžerníkom alebo majiteľom záložne. 
Z vrodenej lenivosti a ak mu životne pomery ponúknu dostatočnú istotu sa môže stať z Potkana vynikajúci úradník - byrokrat. Obchod, politika a rovnako umenie - proste všetko, kde treba pracovať hlavou a nie rukami - ponúkajú Potkanovi šance na úspech. 
Ako rýchlo Potkan peniaze zarobí, tak rýchlo ich žiaľ minie. O nič nechce prísť a keď náhodou požičia peniaze, žiada úroky. Aj napriek všetkému je toto ziskuchtivé zviera v podstate sentimentálne. Milovanej osobe dá veľkoryso všetko aj vtedy, keď jeho láska nie je opätovaná. V láske sa odhaľuje jeho podstata. Inak pažravý, opilecký, hravý a zmyselný Potkan je v láske citlivý a vášnivý. Preto mu možno poradiť partnerstvo s Drakom, ktorý mu poskytne silu a vyrovnanosť výmenou za jeho kritický rozum. Mohol by sa dohodnúť s Byvolom, pri ktorom získa predovšetkým istotu. Opica Potkana fascinuje, hoci si to nerád priznáva. Bezhlavo sa do nej zaľúbi a Opica sa na ňom výborne zabáva. Koňovi by sa mal vyhýbať, je priveľký individualista a príliš nezávislý, aby znášal malichernosť a ziskuchtivosť Potkana. 
Potkan prežije bezstarostné detstvo a šťastnú mladosť. Druhá etapa života bude však prebiehať veľmi pohnuto. Zlým obchodom môže prísť o majetok a neopätovanou láskou o šťastie. Tretiu etapu prežije pokojne a starobu bezstarostne. Závisí to aj od toho, či sa Potkan narodil v zime alebo v lete. V lete sú stodoly plné, ale v zime musí opustiť svoj príbytok a hľadať obživu inde. A tak si musí dávať pozor, aby sa nedostal do pasce. Mohlo by to skončiť väzením alebo nečakanou smrťou. . 

Byvol

 Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenie: Zajac, Drak, Had, Opica, Kohút, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Potkan, Tiger, Kôň, Koza

Priaznivé čísla: 1, 3, 5, 12, 15, 33, 35, 51, 53

Najviac typickým znakom tohoto znamenia je síce pomalosť a rozvážnosť, zato však nesmierna výdrž, húževnatosť a fyzická sila. Títo ľudia sa posúvajú dopredu síce veľmi pomaly a kľudne, ale vytrvale a s nádejou. Byvol je aktívny vždy a všade, je v neustálom strehu, všetko sleduje, nič mu neunikne. Vždy mu treba dať čas aby sa rozhodol, nikdy na Byvola netlačte. Veľmi mu záleží na svojej rodine a tiež ju dokáže brániť celou svojou obrovskou silou. Muž Byvol býva ozajstným ochrancom a matka Byvol húževnatou matkou. Ľudia narodení pod vplyvom tohto znamenia bývajú obdarení veľkou zdatnosťou, patria medzi najčestnejších ľudí. Cez svoju konzervatívnosť dokážu byť moderní. Byvol si však vyberá len to, čo mu vyhovuje. Vie sa obliekať moderne, ale musí sa cítiť v takomto oblečení dobre. Všetko, čo robí je solídne, dôstojné a vyrovnané. V partnerstve je Byvol verný a pozorný, silnou stránkou je múdrosť a pre tú si ho ostatní cenia. Byvola je treba brať takého, aký je. Nesnažte sa ho prerobiť, nikdy mu neklamte, tvrdá pravda je pre neho prijateľnejšia, ako lož, faloš a pretvárka. Je to človek, ktorý je schopný veľkého rešpektu voči nadriadeným a obdivu voči tým, ktorí v živote niečo dokázali, na druhej strane je nesmierne prísny nielen k sebe, ale aj ku svojmu okoliu.

Byvol je tichý, trpezlivý, utiahnutý, pomalý, nenápadný, presný a  metodický. Pôsobí sedliacky neohrabane, ale je inteligentný. Vbudzuje dôveru a preto máva úspech. Je zádumčivý a možno preto má rád samotu. Inklinuje k sektárstvu, je pobožný a ctnostný, čo sa mu niekedy vyčíta. Napriek svojmu pokojnému výzoru je Byvol cholerik a násilník. Jeho výbuchy zúrivosti sú síce vzácne, ale o to prudšie. Vtedy mu treba ísť z cesty, lebo môže byť nebezpečný. Pôsobí síce mierumilovne, ale je tvrdohlavý a neznáša, keď sa mu niečo nedarí. Beda tomu, kto mu vtedy odporuje - dokáže byť neľútostný, krutý a zlý. Má vodcovskú povahu a v prípade potreby vie byť dobrým rečníkom, hoci vo svojej podstate je skôr mlčanlivý. Byvol nenávidí všetko nové, módne, pretože to ohrozuje jeho pokoj. Patrí k tým, ktorých rozčuľujú abstraktné obrazy, moderná hudba, minisukne, výstrednosť. Nikdy nedopustí, aby člen jeho rodiny alebo niekto z jeho okolia podľahol módnym výstrelkom. Jeho rodina zaujíma v jeho živote dôležité miesto. Byvol sa rád drží starých zvyklostí. 
Žena-Byvol na rodinné slávnosti upečie vždy ten istý koláč a oblečie si vždy tie isté šaty. Nikdy v ničom si nedovolí ani závan fantázie, vždy ostane domáckou. Je výhodné mať v rodine Byvola, najmä ak vlastníte obchod. Pre verejné funkcie sa ale nehodí, pretože sa s ním veľmi ťažko vychádza. Nesedí mu žiadne zamestnanie, kde sa veľa cestuje - ohrozuje to jeho zdravie a pokoj. 
Žena-Byvol je typická "deti-kuchyňa-kostol", najlepšie sa jej darí 
v domácnosti. Je výbornou domácou paňou a hostiteľkou. Často je hlavou rodiny ona. Bohužiaľ, len málokedy nachádza Byvol v rodine pochopenie a súhlas. Tomuto tvrdohlavému autokratovi totiž chýba akákoľvek diplomacia. Miluje svoju rodinu a je pyšný na svoje deti, je však prísny, vyžaduje slepú poslušnosť a všetkým dáva pocítiť svoju moc, hlavne v staršom veku. A to len preto, že je presvedčený o svojej úlohe hlavy rodiny a za všetko sa cíti zodpovedný. 
Láska je pre Byvola príjemnou zábavou a v tomto smere je nesentimentálny a relatívne priamy. Dokáže byť nežný a zmyselný, dokáže vychádzať v ústrety, nie je však romantický. Neznáša ľúbostné pletky a vášnivé výbuchy. Takýto materialistický postoj mu prináša často v láske i manželstve veľké problémy. Byvol nie je žiarlivý, ale považuje vernosť partnera za samozrejmú povinnosť. Detstvo a mladosť prežije pokojne, bez zvláštnych udalostí. V druhej etape života však môže v láske a manželstve očakávať komplikácie. Partnerovi začne vadiť jeho ľahostajnosť a môže sa stať, že si niekde inde nájde romantiku, ktorá mu u Byvola chýba. Ak vďaka svojej inteligencii túto situáciu nezvládne, stane sa krutým, surovým a nesympatickým a stratí úctu svojho okolia. Aj v tretej etape života bude bojovať s veľkými problémami, ale ak sa mu ich podarí zvládnuť, prežije pokojnú starobu. 
Ideálnym manželským a životným partnerom Byvola je Kohút. Majú spolu toľko spoločného, že Byvol ani nezazlieva Kohútovi jeho výstrednosti. Aj Potkan je vhodným partnerom - keď sa raz do Byvola zamiluje, zostane mu verný. Had je síce svojou podstatou neverný, ale je dostatočne múdry na to, aby nestaval na obdiv svoje city. 
Tak ako Potkana, aj Byvola fascinuje Opica. Jej vynachádzavosť a fantázia mu môžu dopomôcť k úspechu, ale na druhej strane by to znamenalo koniec pokojnému životu, ktorý Byvol tak potrebuje ku šťastiu. Koza sa pre Byvola nehodí vôbec - jej náladovosť a nevyrovnanosť by boli pre neho ťažkou skúškou nervov. 
Stará ľudová múdrosť hovorí, že Byvol by si v žiadnom prípade nemal začínať s Tigrom. Znamenalo by to boj na život a na smrť. Dieťa-Tiger sa pri matke-Byvolovi môže zachrániť len skorým odchodom z domova. Byvol narodený v zime bude mať príjemný život. Ak sa však narodil v lete, musí stále ťažko robiť a nikdy nenájde pokoj.

Tiger

 Sila: Jang (pozitívna).Dobré spojenia: Zajac, Drak, Kôň, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Had, Koza, Opica, Kohút

Priaznivé čísla: 4, 5, 7, 9, 13, 34, 44, 45, 54


Týchto ľudí spoznáte na prví pohľad podľa toho, že sú síce elegantní a impozantní, obdarení značným kúzlom osobnosti. Sú to typický dravci a pri stretnutí s nimi mnohým naskakuje husia koža. Orientálci popisujú Tigra veľmi výstižne týmito slovami : "Tiger sa nehladká, ten sa obdivuje. A pamätaj si že, aj keď spokojne zavrčí, je to pred útokom." tiger nie  je schopný vychádzať takmer zo žiadnym znamením, sú to lovci, ktorí potrebujú svoje teritórium a neznesú v ňom žiadneho soka. Zajac si s ním dokáže poradiť, pretože je múdry a dobre si uvedomuje, že si Tigra nesmie pripustiť k telu. Oslniť Tigra dokáže len Drak, na ktorého povestný dravec hľadí s posvätnou úctou a obdivom. Keď Tiger chce, vie na druhých zapôsobiť sympaticky. Túži, aby ho druhí obdivovali, a preto sa stará o svoj vzhľad. Sláva mu dokáže rýchlo vstúpiť do hlavy, ľahko sa stane namysleným a arogantným. Jeho veľkou prednosťou je schopnosť konkurovať a útočiť. Okamžite sa vrhá do práce, nezľakne sa žiadneho šéfa, Dravca nezaprie ani v partnerstve. Neustále túži prenasledovať, loviť a získavať. Pokiaľ má Tiger zotrvať vo vzťahu, musí byť v neustálom napätí.

Tiger je nedisciplinovaný rebel. Nikomu sa nepodriaďuje, je vzpurný a divoký. Vždy je pripravený na boj: je generálom veľkých bitiek, šéfom a vodcom. Ale ako väčšina veľkých vodcov si nezaslúži dôveru, ktorej sa mu dostáva. Keď ide do útoku, či už je to v bitke, obchode alebo láske, treba si vždy dôkladne uvážiť, či ho nasledovať. Občas ho treba, hoci i násilím, zadržať, pretože může zaviesť do nešťastia důverčivých, ktorí ho nasledujú. Jeho odvaha je nedisciplinovaná a hraničí s ľahkovážnosťou.
Je ťažké odolať jeho príťažlivosti a jeho prirodzená autorita mu dodáva prestíž. Vždy dosiahne poslušnosť druhých, ale sebe rozkazovať nedá. Je zvyknutý, že sa mu každý podriadi a nikto sa mu neodváži odporovať. Dokonca aj nepriatelia, ktorí ho chcú zničiť, si ho vážia. Ak sa mu podarí ovládať sa, alebo uvažovať skôr než niečo podnikne, ak počúvne dobré rady a bude opatrnejší, jeho úspech je istý. Tiger sa dokáže pre vec obetovať s celou svojou neskrotnou divokosťou a bojovnosťou, aj keby to malo skončiť jeho vlastnou smrťou. Vie byť však tvrdohlavý, svojvoľný a paždy má nejakého nepriateľa. V maličkostiach je egoistom, ale inak vie byť veľkorysý. Nikomu však nedôveruje.
Tiger neustále proti niečomu bojuje, či už je to poriadok, zákon, meštiactvo, spoločenský systém, cirkev, štát. A predsa sa aj jemu môže stať, že bude tak dlho váhať s rozhodnutím, že bude neskoro.
Tiger môže mať úspech vo všetkých povolaniach, ktoré vyžadujú odvahu a kde nemá nadriadených. Vojvodca, vyskumník, podnikateľ... a tiež gangster. Dokonca aj Tigrice rady vystúpia na barikády, bojujúc za nové myšlienky alebo proti nespravodlivosti.
Peniaze Tigra nezaujímajú, ale to mu nebrani zbohatnúť. Jeho život je poznačený výnimočnými udalosťami a nečakanými situáciami, všade naňho číha nebezpečenstvo. Avšak za prudkým a bojovným temperamentom Tigra sa skrýva veľa jemnocitu, citlivosti a sklon k zádumčivosti. Je schopný veľkej lásky, ale len málokedy v nej nájde svoje šťastie, pretože je príliš vášnivý.
Ušľachtilý a čestný Kôň, silný a vyrovnaný Drak, verný a spravodlivý Pes sú pre Tigra najvhodnejšími partnermi. Hadovi by sa mal vyhýbať, nemá pre Tigrove slabosti pochopenie. Opica je zase príliš prefíkaná a ľstivá a ľahko by Tigra podviedla, či už v láske, alebo v obchodných vzťahoch. V žiadnom prípade by sa Tiger nemal dať do spolku s Byvolom. Sú protipólmi v myslení a navzájom by sa zničili. Ani s Mačkou nevychádza Tiger najlepšie.
Prvú etapu života prežije Tiger pokojne, bez ťažkostí. Druhá etapa už bude búrlivá a pohnutá. Finančné a milostné problémy, manželské a rodinné hádky, ničoho nezostane ušetrený. Ak sa mu nepodarí tieto problémy zvládnuť, budú ho znepokojovať ešte aj v tretej etape života. Iba na staré kolená - ak sa ich pri svojom nebezpečnom spôsobe života dožije - bude konečne žiť pokojne.
Život Tigra však môže prebiehať aj úplne inak, záleží kedy sa narodil. Tiger narodený v noci, hlavne okolo polnoci, sa nemusí ničoho obávať. Je v bezpečí, v noci je kráľom svojej ríše a jeho život bude pokojnejší. Ak sa však Tiger narodil po východe slnka alebo až na poludnie, bude žiť v neustálom nebezpečenstve. Bude štvať a loviť, sám štvaný a lovený. V každom prípade Tiger nepozná nudu a jeho život nikdy nebude plynúť celkom pokojne. A to si ani on sám neželá. Miluje pohyb, nebezpečenstvo, pestrý život a jeho odvaha ho vždy donúti riskovať. Šťastie však stojí pri Tigrovi, potrebuje ho viac nez ostatní. Pre národy Východu je Tiger osobitým znamenim. Stelesňuje silu a odvahu, najvyššiu moc a ochranu životČi už je život Tigra šťastný alebo tragický, vždy je poznamenaný náhodami a nezvyčajnými situáciami, ktoré vyžadujú odvahu a bojovnosť. Tiger v dome zaženie tri veľké nebezpečenstvá - zlodejov, oheň a zlých duchov. Ale iba jeden! Ak sú dvaja, jeden musí z domu preč.

Zajac

 Sila: Jin (negatívna).Dobre spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Pes, Nebezpečné spojenia: Kohút

Priaznivé čísla: 1, 3, 5, 9, 15, 19, 35


Najtypickejšími vlastnosťami Zajaca je nesmierna vnímavosť, citlivosť a vynikajúca intuícia, ktorá mu dáva vycítiť nebezpečie na diaľku. Touto schopnosťou oplýva vo všetkých oblastiach, Zajac má výborný odhad na ľudí, nevyhýba sa im, chodí do spoločnosti. Vie sa jemne a nenápadne votrieť do priazne druhého, rýchlo rozpozná slabinu druhého a dokáže ju využiť vo svoj prospech. Zajac je rodený diplomat a väčšinou sa znesie s každým znamením, len Kohút ho dráždi svojou namyslenosťou a Zajac si tu a tam neodpustí ironickú poznámku.Zajac sa niekedy rád túla, miluje samotu a často máva tajomstvá. Potrebuje však mať pocit bezpečia a stráži si svoje súkromie. Zajac nemá v láske večierky, oslavy a návštevy vo svojom byte. Nedokáže odpúšťať. Stačí mu málo, aby sa láska až za hrob premenila v strašnú nenávisť. Zajac sa rád miluje a mazná – nerobí to príliš často, ale zato kvalitne. Má rád svoje deti, s ktorými sa rad hrá. Dokáže v pravej chvíli poradiť a povzbudiť. Títo ľudia sa dožívajú pomerne vysokého veku.

V niektorých starších horoskopoch je Mačka uvádzaná ako Zajac.  

Je to najšťastnejšie znamenie. Mačka je zručná, nadaná, má zdravú, nie však prehnanú ctižiadosť. Je príjemným spoločníkom, je diskrétna, rezervovaná, ušľachtilá a cnostná. A rada stavia na obdiv svoje dobré vlastnosti, pretože vie, ako sa ľuďom zapáčiť a ako získať ich vážnosť. Vie sa šikovne vyjadrovať.
Ale okrem týchto brilantných vlastností má Mačka aj jednu chybu, ktorá síce nie je taká závažná, ale má svoj význam - je povrchná. A tak, logicky, sú povrchné aj všetky jej dobré vlastnosti.
Mačka miluje spoločnosť a je všade vítaná. Cíti sa dobre na večierkoch i na mondénnych spoločenských podujatiach. Rada klebetí, ale vždy s citom, taktom a opatrne. Veľmi nerada sa zúčastňuje diskusií, pri ktorých by musela niekomu povedať niečo nepríjemné.
Je pozorným hostiteľom a jej byt je často zariadený s vyberaným vkusom. Je svetácka, podˇa mienky niektorých možno aj trochu snob, cení si uhladenosť a dobré spôsoby. Občas dokáže byť až učiteľsky pedantná. Ženy - Mačky rady predvádzajú svoje novozískané vedomosti; často si dôkladne pripravia určité konverzačné témy, len aby mohli v spoločnosti excelovať, hoci o iných, dôležitejších veciach možno nevedia povedať nič.
Mačka sa nedá ľahko vyviesť z rovnováhy. Nemá rada vzrušenie. Je jemná, rozvážna a pokojná. Je skôr sentimentálna ako citlivá a jej súcit je zameraný skôr na seba, ako na nešťastie iných. Vojna, hlad a bieda ju nezaujímajú dovtedy, kým nezasiahnu ju samotnú. Potom však strašne trpí a zúfa si.
Ľahko sa rozplače, ale rovnako rýchlo jej slzy vyschnú. Melanchólia žien - Mačiek im pridáva na zaujímavosti a dodáva im šarm. Mačka nenávidí všetko, čo prináša problémy a nepokoj. Istota a harmónia sú pre ňu nevyhnutné; z tohto hľadiska je Mačka zarytý konzervatívec. Je nanajvýš opatrná, až bojazlivá a nikdy nepodnikne nič bez predchádzajúceho starostlivého zváženia všetkých pre a proti. Túto opatrnosť si ľudia vážia a obdivujú a radi Mačke dôverujú.
Vo finančných záležitostiach má Mačka šťastnú ruku. Vie šikovne viesť obchody a kto s ňou raz uzavrel zmluvu, musí ju chtiac-nechtiac dodržať. Mačka správne špekuluje a má schopnosť vycítiť dobrý obchod alebo vhodnú príležitosť. V podstate je mierna a je veľmi uvážlivým obchodníkom; jej opatrnícka povaha, vyberaný vkus, šarm a zmysel pre obchod jej dopomáhajú k úspechu v rôznych povolaniach.
Mačka je nežná a pozorná, dokáže milovať a byť verná, ale napriek tomu má sklon zanedbávať svoju rodinu. Nemá pre ňu ten pravý zmysel; nelipne ktovieako na svojich rodičoch ani deťoch, radšej uprednosňuje priateľov - tých si môže sama vybrať. Materinský inštinkt ženy - Mačky nie je veľmi vyvinutý, ale napriek tomu si svoje povinnosti vždy splní.
Mačka si dobre rozumie s Kozou, oceňuje jej umelecké nadanie. Pripraví Koze pohodlný dom a bezstarostný život a jej nálady bude prijímať s nadhľadom. Aj čestný Pes a svedomitá Sviňa sú pre Mačku vhodnými partnermi. Kohút jej svojim vystatovaním ide na nervy a Potkan by sa jej mal vyhýbať ako čert svätenej vode. Jej vzťahy s Tigrom, či už v láske alebo v povolaní, bývajú napäté.. Mačka je v tomto vzťahu tá slabšia a pri hádkach sa vždy rýchlo stiahne.
Tri etapy života Mačky prebehnú pokojne, ale len pod podmienkou, že vonkajšie okolnosti nenarušia jej pokoj. Neprekonateľné prekážky a dramatické udalosti ju vyvedú z miery - .voči osudu je Mačka jednoducho bezbranná. Bezbrannosť ju privádza na okraj šialenstva, niekedy aj smrti. často sa však za jej nežnosťou skrýva až zlovestná sila.
 

 

Drak

 Sila: Jang (pozitívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Opica, Kohút, Prasa. Nebezpečné spojenia: Pes

Priaznivé čísla: 3, 4, 5, 6, 15, 21, 34, 35, 36, 45

Drak je symbol mimoriadnej krásy, hrdosti, veľkej moci a sily. Drak je vždy niečím jedinečný. Typickými vlastnosťami človeka Draka sú veľká energia a sila, hrdosť a čestnosť. Neuchyľuje sa k intrigám, je si isrý svojej sily a bojuje teda priamo. Lož a pretvárka sa mu priečia, tak isto ako ohováranie. Draci sú veľkorysí a tolerantní, dokážu odpúšťať chyby, poklesky druhých. Nie sú pomstychtivý, občas bývajú netaktní a dokážu uraziť alebo ublížiť. Drak je obrovský pracant, do každej práce sa dokáže vrhnúť doslova po hlave, práca mu ide rýchle od ruky a svojimi výsledkami sú vždy všetci spokojný. Problém je ten, že sa ľahko dá ovplyvniť slávou. Drak dokáže byť veľmi tvrdohlavý a vznetlivý, čím si môže veľa krát spôsobiť nemalé problémy.Dokáže byť úspešný v každom povolaní, jeho nejväčším problémom však je, že často sám seba opije vlastnou slávou, nahovára si, že je slávny a úspešný ešte dlho potom, čo to nie je pravda. Drak je individualista, pracuje neúnavne na svojom pracovnom postupe. V partnerských vzťahoch máva Drak väčšinou úspech. Neovplýva veľkou vernosťou.

Drak prekypuje životným elánom a podnikavosťou. Je úprimný, spoľahlivý, dokonalý. Nie je schopný malichernosti a pokrytectva a nemá priliš diplomacie. Nie je síce naivný ako Sviňa, ale možno ho oklamať. Dáva sa klamať i vlastnými citmi. 
Neľutuje námahy, tvrdo drie a nikdy sa nepýta, či sa to oplatí. 
Všade hľadá dokonalosť a preto kladie vysoké nároky na seba i na druhých. Je až neúnosne svedomitý. Žiada veľa, ale s neuveriteľnou veľkorysosťou aj rozdáva. 
Drak je impulzívny a tvrdohlavý. Má vždy plno rečí a často preháňa, ale jeho názory treba brať vážne - jeho rady bývajú dobré. Často sa dá strhnúť svojím zápalom a divým entuziazmom, neznáša kritiku a kompromisy. Je hrdý a má byť na čo. 
Má pevnú vôľu, je inteligentný, na všetko nadaný a veľkorysý. Má vplyv na svoje okolie, ktoré ho poslúcha. Málokedy máva finančné problémy a väčšinou žije v blahobyte, pretože má úspech v každom povolaní. Či sa už venuje umeniu, vede, náboženstvu, armáde alebo priemyslu, do čoho sa pustí, to dovedie do úspešného konca. Žiaľ, platí to aj keď sú jeho úmysly zlé. Má povahu víťaza. 
Úspechy má aj v láske a hoci sa sám skutočne zamiluje len málokedy, býva často milovaný. Často býva stredobodom milostných afér, alebo pôsobí milostnú drámu bez toho, aby o tom vedel. Ženy narodené v tomto znamení mávajú veľa obdivovateľov a dostávajú početné ponuky k sobášu. Drak sa však nerád viaže, manželstvo ho neláka, často zostáva slobodný. Samota mu nevadí, stačí si sám. 
Mohol by šťastne žiť s Potkanom - hoci Potkan toto spojenie využije vo svoj prospech - ale prispeje k spoločnému šťastiu nadaním vo veciach finančných. To isté platí aj o Hadovi - jeho humor dokáže otupiť ostré hrany Drakovej povahy. A Drak bude obdivovať krásu ženy-Hada a bude na toto vlastníctvo pyšný. Vystatovačný Kohút s radosťou vyzbiera omrvinky Drakovho úspechu. Opica a Drak sa vzájomne dopĺňajú v láske i povolaní. Spojenie sily a ľsti je obom na úžitok. Partnerstvo Draka s Tigrom nebude mať hladký priebeh. Pes je priliš kritický a pesimistický, ale často má podobné ideály ako Drak - ovšem na dlhodobý vzťah sa nehodí, pretože je priveľký realista - čo by Drak lietajúci večne v oblakoch pravdepodobne nezniesol. 
V prvej etape života bude mať Drak ťažkosti, pretože kladie na svoje okolie priveľké nároky; aj svojich rodičov bude hodnotiť prísne. V druhej etape mu zase spôsobí ťažkosti jeho umelecké nadanie. Pretože je múdrejší ako jeho blížni, bude sa cítiť nepochopený. Ale dostane sa mu pozornosti a obdivu a v lesku slávy a úspechu sa budú zdať drobné nepríjemnosti malichernými. Pretože je fanatikom dokonalosti, nebude nikdy spokojný. Ale napriek tomu bude šťastný, hoci si to uvedomí až v poslednej etape života, kedy sa mu splnia všetky jeho želania. Drak je šťastné znamenie. Symbolizuje nebeskú moc, stojí v priaznivej konštelácii a je symbolom života a rastu. Prináša štvoraké požehnanie: bohatstvo, cnosť, harmóniu a dlhý život. 
Ale všetko má svoj rub a líc. Drak síce ľahko dosiahne úspech -  ale nesmieme zabúdať, že drak je rozprávková bytosť a ako taký je iba čírou ilúziou. Každý deň stavia na odiv svoju krásu, ale tá nikoho neoslepí. Aj jeho silná osobnosť je iba zdanie. Nie je skutočný, je iba ozdobou slávnostných sprievodov. Chrlí oheň, zlato alebo vodu, ale na konci slávnosti zhorí, aby pri novej slávnosti ako Fénix vstal z popola. Drak je rozpravkové zviera. Žiari, fascinuje, je hviezdou... kým nepadne opona

Had

 Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Zajac, Drak, Had, Kôň, Opica, Kohút, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Tiger

Priaznivé čísla: 1, 2, 4, 6, 13, 24, 42, 46

Had býva spájaný predovšetkým s veľkou múdrosťou a filozofickým pohľadom na svet, niekedy tiež zo schopnosťou intrigovať a manipulovať s ľuďmi. Má vynikajúcu intuíciu a predovšetkým trpezlivosť, dokáže neúnavne čakať na svoju korisť, tvári sa nezaujato a môže niekedy dokonca budiť dojem, že spí. Had však nikdy neprestáva sledovať všetko čo sa okolo neho deje a čaká na svoju korisť. Pokiaľ sa dostanete do hádky s Hadom , používajte také isté praktiky ako on - klam a faloš. Had je obdarený veľkým kúzlom osobnosti a neodolateľným pohľadom, dokáže sa votrieť do priazne iných a často využíva svojho šarmu, aby dosiahol svoje. Dokáže byť prívetivý a pomáhať druhým, vždy však tak trochu premýšľa o tom, aký prospech by zo svojej dobroty mohol mať. Had môže výborne vyniknúť vo všetkých povolaniach, kde sú potrebné jeho typické vlastnosti - najväčšie úspechy by mohol mať ako politik, filozof, rečník alebo podnikateľ. Dokáže sa rýchlo rozhodovať a jeho hlavnou taktikou pri jednaniach s ľuďmi je nenápadné sa dostať do ich priazne. V partnerských vzťahoch si Had úžasne pohráva so svojím partnerom a dokáže si ho obmotať okolo prsta. Hady sa neradi vzdávajú svojej koristi. Potrebujú chváliť a povzbudzovať, to je pre nich dobrá motivácia k akejkoľvek činnosti.
 

Had je tajomné zviera a všetky národy sveta mu pripisujú osobitý význam, či už v dobrom, alebo zlom zmysle: falošný ako had, jedovatý ako had, hada chovať na srdci... - to je tá zlá, nepríjemná stránka. Na druhej strane v mnohých legendách a rozprávkach je had zakliatym princom, oceňuje sa jeho múdrosť: mať hada v dome prináša požehnanie, chráni pred chorobou a nešťastím. 
Had býva obdivovaný, múdry, ostrovtipný, rozhodný a príťažlivý tvor. Muž-Had je šarmantný, citlivý, má príjemné správanie. Je múdry a má zmysel pre humor. Žena-Had je pôvabná a krása jej často dopomáha k veľkému úspechu. Krásna ako had - toto prirovnanie je v Japonsku najväčším komplimentom. 
Had sa oblieka starostlivo a elegantne, hoci občas trochu nápadne. Nie je výrečný, skôr mlčanlivý. O to viac uvažuje. Je intelektuál, rád filozofuje a má intuíciu. Preto sa vždy spoľahne na vlastné dojmy, tušenia, sympatie. Fakty, skúsenosti, rady a úsudky iných ho ovplyvnia len málokedy. 
Rozhodnutý dosiahnuť svoj cieľ, bude Had neúprosne postupovať a rýchlo konať. Čo si raz zaumienil, to sa mu musí podariť. Neznáša porážku, neúspech by si nikdy neodpustil. Nevie prehrávať. Miluje peniaze a majetok a nie je ochotný sa o svoje bohatstvo s nikým deliť. Peniaze zásadne nepožičiava. K človeku, ktorý sa ocitne v núdzi, má súcit. Pomôže mu radou i činom, len peniazmi nie. Občas to s ochotou preženie tak, že pôsobí dotieravo a jeho pomoc je potom na obtiaž. Svojho chránenca si privlastní a s pravým hadím inštinktom privinie na svoju hruď, až sa chudák nemôže pohnúť a zadusí sa. Preto si dopredu dobre zvážte, či od Hada prijmete pomoc. Mohli by ste to oľutovať. 
Vo finančných záležitostiach má Had šťastie. Nemusí si preto robiť starosti s peniazmi a je si toho aj vedomý. Ľahko ich zarobí, dobre investuje a nevydá ich. 
"Čo je moje, je moje" - je jeho heslom. Na staré kolená sa z neho stáva lakomec. Iste si spomeniete na povesti a legendy, v ktorých hady strážia obrovské poklady. 
Had sa hodí pre všetky povolania, kde možno dobre zarobiť. Neznáša však riziko a keďže je od prírody lenivý, ani ťažkú prácu. V láske je vlastnícky a žiarlivý, aj keď sám nemiluje. Aj tu si svoju obeť privinie tak pevne, že sa nevládze pohnúť. A to všetko len tak, pre zábavu, pretože Had je vo svojej podstate neverný. Má sklon zahýbať a tým si často komplikuje život. Tu je jeho Achillova päta. Ak sa mu však podarí ovládnuť svoje sklony a venovať celú svoju priazeň rodine, ušetrí nemálo hádok a starostí a prežije svoj život v harmónii. Had máva početnú rodinu. Možno preto, aby takto obmedzil partnerovu slobodu pohybu. 
Byvol má tiež rád veľkú rodinu a preto s ním Had môže žiť v šťastnom manželstve. Hlavne pokiaľ Byvol zostane pánom v dome - a to mu zasa Had s radosťou prenechá. Partnerstvo Hada a Kohúta prinesie nejeden spor, hoci sa k sebe vlastne dobre hodia, lebo si navzájom korigujú svoje chyby. Beda každej Svini, ktorá sa dostane Hadovi do spárov! Had dá voľný priechod všetkým svojim najhorším vlastnostiam a bezbrannú a dôverčivú Sviňu si veľmi rýchlo zotročí a zmanipuluje. Sám by sa však mal mať na pozore pred Tigrom. Mohol by ho zničiť. 
Prvé dve etapy života prebehnú Hadovi relatívne pokojne. Ale pozor pred treťou: nestále city a sklon k milostným dobrodružstvám mu ju môžu poriadne skomplikovať. Ak však ovládne svoje sklony, dožije sa pokojnej staroby. 
Život Hada závisí od toho, či sa narodil v lete alebo v zime, vo dne alebo v noci, dokonca aj počasie v hodine narodenia hrá podstatnú úlohu. Had potrebuje teplo a bezpečie - zima, mráz, dážď či búrka mu škodia. Had narodený v teplé letné popoludnie bude oveľa šťastnejší, než Had narodený za búrlivej zimnej noci. Jeho osud je natoľko závislý od počasia, že Had narodený za búrky prežije celý život v nebezpečenstve. 
V konečnom dôsledku platia pre Hada všetky charakteristiky, ktoré sa mu prisudzujú - či už kladné, alebo záporné. Ovláda umenie zvádzať, ale aj umenie získať a strážiť poklady. Je rovnako hadom v Eskulapovom znaku, ako aj hadom z raja... 

 

Kôň

 Sila: Jang (pozitívna). Dobré spojenia: Potkan, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Byvol

Priaznivé čísla: 1, 3, 4, 8, 13, 14, 41, 43

Najtypickejšie vlastnosti tohoto znamenia sú elegancia a noblesa. Kôň vyžaduje dokonalú starostlivosť, dokáže byť zato veľmi vďačný. K takému človeku sa potom Kôň pripúta, je verný a spoľahlivý. Ďalšou jeho charakteristickou vlastnosťou je neustály kľud, neposednosť a pohyb. Nedokáže sedieť na mieste, väčšinou je v neustálom pokluse. Kôň býva taktiež nesmierne inteligentný, chápavý a bystrý, dokáže sa dovtípiť pointy ďaleko skôr než ostatní. Je snaživý a dokáže byť okúzľujúci. K negatívnym rysom Koňa patrí neprajnosť, agresivita, pokiaľ necíti pevnú ruku, ľahko a rýchlo zdivočie, potom je nahnevaný, mrzutý, tvrdohlavý. Dokáže okolo seba doslova kopať.Človek Kôň má uhladené a noblesné chovanie a veľmi dobrý vkus. Je veľmi rád obdivovaný a preto vyhľadáva a miluje všetky príležitosti, kde sa môže predvádzať. Problémom Koňa je jeho netrpezlivosť, ktorá mu dokáže narobiť veľa problémov. Dokáže znášať konkurenčný boj, berie ho ako hru, ako šport, ako dostihy, je spokojný, keď má s kým súťažiť. V partnerských vzťahoch sa prejavuje čest

Kôň je statný, dobre vyzerajúci a elegantný. Má sebaisté vystupovanie, je vždy dobre oblečený. Rád sa ukazuje medzi ľuďmi: možno ho stretnúť na rôznych spoločenských podujatiach, v divadle, na koncerte i na štadiónoch. Často aj sám pestuje nejaký šport. Je zhovorčivý, žoviálny, galantný, sympatický, prívetivý, dobre vychovaný a všeobecne obľúbený. Je výrečný, preto mu najviac sedí politika. Tam sa môže vyrečniť a publikum je vždy na jeho strane, pretože vie šikovne zaobchádzať s ľuďmi. Je pohotový, rýchlo uhádne myšlienky svojho partnera a vopred vyvráti jeho argumenty. 
Kôň je duševne i telesne nadaný, má však viac šikovnosti ako inteligencie. Je si toho vedomý a tak mu občas chýba sebadôvera. Nie je až taký silný, ako vyzerá. Je horkokrvný a netrpezlivý a keď sa dá strhnúť hnevom, môže si veľa vecí pokaziť. Kto raz zažije jeho výbuch hnevu, veľmi rýchlo vytriezvie a viac mu nebude dôverovať, lebo Kôň sa vo svojom hneve stáva detinským a hlúpym. Ak to chce v živote niekam dotiahnuť, mal by sa stále ovládať. Navyše Kôň je veľký egoista. Bezohľadne dupe po všetkom, čo mu stojí v ceste, len aby uspokojil svoju nesmiernu osobnú ctižiadosť. Zásadne sa zaujíma len o vlastné problémy, hoci príležitostne sa dokáže - a to s veľkou odvahou - zasadiť aj za iných. Cíti sa byť spútaný už rodičmi, preto by mal čo najskôr odísť z domu a osamostatniť sa. Ak si raz založí rodinu, je pre ňu požehnaním. Pretože aj keď tento egoista myslí v podstate iba na seba a na svoj úspech, jeho práca prináša úžitok a blahobyt celej rodine. Je jej stredobodom a všetko sa točí okolo jeho želaní. 
Kôň túži, aby si ho jeho okolie cenilo, túži po uznanlivom súhlase, chvále, lichôtkach. Neznáša samotu. Vo vzťahu k druhému pohlaviu je nestály a slabý. Ak sa zamiluje, stratí hlavu a zanedbá prácu i povinnosti. Je vášnivý a nerozvážny. Preto si dokáže - aj napriek svojim dobrým vlastnostiam - pokaziť život. Ak však jeho ctižiadosť zvíťazí nad vášňou, môže byť šťastný a úspešný. 
Kôň si dobre rozumie s Kozou. Obaja sú veľmi podnikaví - občas sa však môžu dostať až na okraj priepasti. Jej nevyrovnanosť a náladovosť ho neruší, pretože si ich popri svojom egoizme ani nevšimne. S Tigrom a Psom vychádza dobre, pretože sa navzájom dopĺňajú. Tiger a Pes sú takí zaujatí svojimi veľkými úlohami, že jeho milostným eskapádam nevenujú pozornosť a nechajú Koňa vychutnávať život. V žiadnom prípade by Kôň nemal spojiť svoj život s Potkanom, lebo ich manželstvo by mohlo viesť ku katastrofe. 
Prvé dve etapy života prežije Kôň nepokojne. Veľmi skoro opustí rodičovský dom a to sa pochopiteľne nezaobíde bez ťažkostí. Jeho nerozvážna povaha mu dá v láske tiež poriadne zabrať. Tretiu etapu života prežije mierne. 
Spomeňme tiež Ohnivého Koňa, ktorý sa objavuje každých 60 rokov - 1906, 1966. 2026... Ľudia narodení v znamení Ohnivého Koňa majú tie isté vlastnosti, len sa prejavujú výraznejšie. Ich osud je však nebezpečnejší, plnší a neobyčajnejší, než život Koňa. Skrýva možnosti veľkej slávy, alebo veľkej hanby - podľa toho, ako Ohnivý kôň ovládne svoj temperament...

Koza

 Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Zajac, Kôň, Koza, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Kohút

Priaznivé čísla: 3, 4, 5, 12, 34, 45, 54

Charakteristickým znakom tohoto znamenia je miernosť, poslušnosť a láskavosť. Slabina a niekedy prednosť je neustála nespokojnosť so všetkým. Koza je znamenie, ktoré je najmenej samostatné, pokiaľ je odkázaná sama na seba, prepadá beznádeji, strachu a celkovej panike, začína zmätkovať. Koza je veľmi pripútaná na svoj domov, na svoje miesto, kde by vydržala celý svoj život sedieť či ležať. O dianie vo svete alebo o dobrodružstvá sa príliš nezaujíma, má rada svoje pohodlie a bezpečie, všetko robí v kľude a pohode, v žiadnom prípade by sa za niečím nehnala a o niečo s niekým nebojovala. Jediné, čo ju dokáže vyprovokovať k útoku, je ohrozenie jej domova, detí alebo majetku.Koza je pre opačné pohlavie značne príťažlivá svojou krásou, ale hlavne láskavosťou, dobrotou a spoľahlivosťou. Je vynikajúca hostiteľka, vie navodiť dobrú náladu, vyžaruje z nej pohoda, láska a prítulnosť, partnerské vzťahy s Kozou bývajú naozaj pevné, solídne a hlboké. Žena Koza dokáže byť vynikajúcou milenkou i matkou, muž Koza je milý a pozorný. Má taktiež svoju zápornú vlastnosť, a to je jej značná náladovosť, ktorú dokáže prenášať na svoje okolie. Každú chvíľu má inú náladu, býva ufňukaná a myslí skôr pesimisticky. V práci je Koza spoľahlivá a pracovitá, často však zostáva po celý život na rovnakom pracovnom mieste, pretože výraznejšie netúži po kariére.

Koza je elegantná, umelecky založená a zamilovaná sama do seba. Mohla by byť najšarmantnejším znamením, nebyť jej váhavosti, tvrdohlavosti, nevyrovnanosti a večného frflania. Nikdy nie je spokojná so svojím osudom a svojou náladovosťou znepríjemňuje život druhým. Je náročná a bezohľadná a nie je si toho vôbec vedomá. Jej nedisciplinovanosť a nedochviľnosť ju robia neznesiteľnou. A pritom keď chce, vie byť milá a šarmantná. Rada profituje z iných a niekedy žije úplne na ich úkor. Je nesamostatná, vždy potrebuje nejakú oporu, ale dokáže sa vynájsť v každej situácii, akonáhle pocíti čo len minimálnu istotu. Je plachá, hanblivá, ale vždy pripravená sťažovať sa na svoj osud. Je rada, keď sa jej venuje pozornosť, rozpráva sa o nej, keď ju niekto vedie, radí a pomáha jej. Ale aj tak zostáva vždy nerozhodná, neustále váha, hľadá výhovorky a večne narieka nad zlými časmi alebo nad tým, kedy jej kto a čím ublížil. Nevie sa rozhodnúť a spolieha sa na druhých. Pesimizmus jej veľmi vyhovuje, lebo má len ďalšiu zámienku pre svoje večné váhanie a lamentovanie. Chová sa vychovane a jemne, ale za týmto správaním ukrýva svoje nálady a vrtochy. Občas býva pobožná - ale verí iba do tej miery, do akej to vyhovuje jej pohodlnosti a bezpečiu. Vzruchy a zmeny vo svojom živote nedopustí. Má sklon veriť poverám a okultným vedám, miluje fantastiku, nadprirodzeno, chodieva k veštkyniam, grafológom a číta horoskopy. 
Koza je dobrý kumpán. Je ochotná nezištne pomôcť, ale mnohokrát nerozdáva zo svojho, ale z cudzieho. Na jej obranu však treba povedať, že vlastníctvo pre ňu nič neznamená. Koza sa dá ľahko priviazať, ale potom strečkuje. Ľudová múdrosť hovorí, že koza priviazaná na trávnatej ploche je pokojná a trpezlivá, ale na vyschnutej neprestajne bedáka. Správa sa tak, akoby jej život nezávisel od nej samej, ale od jej okolia alebo náhody. Za všetko, čo sa jej prihodí, alebo nepodarí, môžu vždy tí druhí. Jej neúprimnosť je až zarážajúca. Nepozná pocit zodpovednosti, nevyvíja žiadnu iniciatívu a nemá vlastnú vôľu. Ak sa pokúsi všetkých naoko komandovať, nik ju neberie vážne. Svojou povahou je skôr stvorená poslúchať a pri dobrom vedení môže dosiahnuť úspech, napríklad v umeleckých povolaniach. Má talent a vkus. Hodí sa aj na technické povolania, kde môže využiť svoju šikovnosť a inteligenciu. Nikdy nebude hrať prvé husle; ale môže byť vynikajúcim, hoci nie vždy pohodlným spoluhráčom. Jednoducho nie je vodcovský typ. Potrebuje nad sebou silnú ruku. 
Koza by chcela žiť v bezpečí a preto sníva o bohatom manželovi, výhodnom partnerstve alebo bohatom mecenášovi. Alebo aspoň o bohatých príbuzných, u ktorých by žila. Má niečo z povahy kurtizán a môže sa z nej stať prostitútka, kupliarka alebo parazit. Rovnako však môže byť veľkou umelkyňou. Všetko závisí od toho, či je lúka trávnatá alebo vyschnutá. 
V žiadnom prípade by nemala pracovať v obchode a nie je stvorená ani pre armádu. Nie je ani dobyvateľom, ani vodcom a dokonca ani len dobrým vojakom. 
Milostný život Kozy je pohnutý a plný premien, ale bez vážnych ťažkostí. Ak sa spojí s Mačkou, Sviňou alebo Koňom, bude všetko v najlepšom poriadku. Každý z nich jej môže poskytnúť I-Shoku-Ju (japonský výraz pre odev, jedlo a pohodlie). 
Zajac sa bude na jej vrtochoch zabávať, Sviňa ich bude znášať - ak nebudú celkom neznesiteľné - a egoistického Koňa nebudú rušiť. Žiadne iné znamenie Kozu dlhodobo neznesie. 
Druhá etapa života bude pre milostné pletky pohnutá, ale v prvej a tretej etape bude mať Koza veľké šťastie. Pri Koze si musíme pedovšetkým pamätať: aby mala úspech, potrebuje trávnatú lúku, bezpečie a dobrú radu... 

Opica

 Sila: Jang (pozitívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Zajac, Drak, Had, Opica, Prasa. Nebezpečné spojenia: Tiger, Kohút

Priaznivé čísla: 3, 4, 5, 7, 16, 23, 34, 45, 54

Opica je v neustálom pohybe, má veľkú energiu, je nadšená a srší optimizmom. Človek Opica má neustále dobrú náladu, rád žartuje, smeje sa, je rodený bavič s veľkými komediálnymi vlohami. Opica dokáže perfektne improvizovať a svojím temperamentom strhnúť celé svoje okolie. Niekedy môže byť tiež dosť nafúkaná a domýšľavá.Je značne zvedavá. Ku všetkému, čo ju zaujme, okamžite pribehne, aby to preskúmala. Kvôli tejto vlastnosti máva väčšinou prehľad o tom, čo sa kde šuchne, rada pretriasa a roznáša rôzne novinky. Za svojím cieľom postupuje Opica veľmi obratne, vždy s veľkým humbukom a nesmiernou show, aby o nej všetci vedeli. Človeka narodeného v tomto znamení rozhodne neprehliadnete, je ho všade plno.Opica, pokiaľ je k tomu dohnaná, je schopná použiť rôznych nepoctivostí alebo výmyslov, dokonca i klamstiev k tomu, aby si zachránila kožu alebo získala niečo, o čo veľmi usiluje.V zamestnaní je schopná dosiahnuť úspechov v podstate všade. Opica v partnerských vzťahoch dlho nevydrží, má rada zmenu a veselý bezstarostný život, vyberá si partnerov skôr pre pobavenie.

Je tým najnevyspytateľnejším zo všetkých znamení. Opica je figliar, rada žartuje, je vtipná a niekedy aj duchaplná... a vždy prefíkaná. Je spoločenská a navonok si so všetkými rozumie, ale to je často iba taktika. Opica - vždy veselá, milá, ochotná pomáhať - často skrýva za svojou prívetivosťou zlú mienku, ktorú má o svojom okolí. Pohŕda ostatnými a myslí si, že ich prevyšuje. Je veľmi sebecká, samoľúba a namyslená. 
Opica je intelektuál, vedychtivá, sčítaná, vyzná sa vo veciach a vie, čo sa deje vo svete. Je vzdelaná až učená a má takú dobrú pamäť, že si do najmenšieho detailu vybaví všetko, čo čítala alebo počula. Mimochodom - dobrú pamäť potrebuje, lebo je veľký bordelár. Svojou vynaliezavosťou a originalitou s ľahkosťou prekoná aj tie najťažšie problémy. Ak sa však nemôže pustiť do vecí hneď, radšej to vzdá skôr, než začala. 
Opica má zdravý úsudok a prekvapivé nadanie robiť si z ľudí bláznov. Dokonca aj mocného, šikovného a inteligentného Draka oklame a obávaného Tigra dokáže vodiť za nos. Opica je diplomat a dokáže sa dostať z každej nepríjemnej situácie. Nedá si nič nanútiť, pretože chce byť nezávislá a slobodná a o tom, čo robiť alebo nerobiť, rozhoduje sama. 
Nemá škrupule a ak to prospeje jej veci, dokáže klamať a byť neúprimná. A pokiaľ vie, že z toho vyjde beztrestne, uchýli sa aj k nečestnosti a podvodom. Opice majú také elastické svedomie, že sa neštítia takmer ničoho. 
Aj keď nie všetky Opice sú zlodejmi, klamármi sú určite. A predsa im to nikto nemá za zlé, pretože Opica má neodolateľný šarm a je majsterkou v umení páčiť sa. Je posadnutá úspechom a má najväčšie šance svoj cieľ dosiahnuť; či už pomocou svojho umu a inteligencie, alebo pomocou klamstva a podvodu. Je prefíkaná, pohotová a plná elánu a navyše má ľahkouspokojiteľné svedomie. Vo všetkých povolaniach môže dosiahnuť úspech - v obchode, v politike, všade sa cíti ako ryba v bystrej vode. Môže sa stať aj slávnou, ak to nepreženie so svojimi rečami. Býva dobre situovaná, hoci z času na čas sa môže dostať do finančných ťažkostí. V láske má menej šťastia. Jej vzťahy k opačnému pohlaviu sú nestále a menlivé. Je príliš oduševnelá, rýchlo sa zamiluje, ale čoskoro sa partnera presýti a tak večne hľadá nové objekty. Je veľmi nestála a prelietavá. Priveľmi rozumná a kritická, aby sa natrvalo viazala. Iba málokedy dosiahne trvalejšie šťastie. Ale nezúfa si. Má schopnosť smiať sa svojmu neúspechu a učiť sa zo svojich skúseností. 
Opica dobre vychádza s Drakom. Prefíkanosť Opice a moc Draka je dobrým spojením pri obchodovaní. Aj Potkan je pre ňu dobrým partnerom. Je Opicou fascinovaný a celý život ju bude zbožňovať, aj keď jeho láska nebude opätovaná. Každé partnerstvo s Tigrom je pre Opicu dynamitom a Opica pritom riskuje svoju kožu. 
V prvej etape života bude šťastná, druhú prežije búrlivo. Jej plány sa skrížia alebo nevyjdú. Tretia etapa bude pokojná, ale na staré kolená ostane Opica sama. 
Opice milujú úspech a vsadia naň svoju vynaliezavosť, šikovnosť a šarm a pochopiteľne svoju dobrú pamäť.

Kohút

 Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Drak, Had Nebezpečné spojenia: Tiger, Zajac, Koza, Opica, Kohút, Pes

Priaznivé čísla: 1, 5, 6, 12, 15, 16, 24, 51

Najtypickejšou vlastnosťou tohoto znamenia je veľká hrdosť a túžba všade sa ukazovať, predvádzať. Človek Kohút je šťastný, keď na seba dokáže upútať pozornosť celého okolia, rád na ostatných pozerá zvrchu. Ďalšou jeho naozaj typickou vlastnosťou je suverénnosť. Najradšej sa predvádza pred opačným pohlavím. Kohút vie byť aj bojovný, vždy dokáže prekvapiť svojou dravosťou a bezohľadnosťou, akou dokáže ísť za svojím cieľom. Vystupuje vždy veľmi sebavedome, býva v skutočnosti dosť opatrný. Kohút má však tak, ako každé znamenie, veľa dobrýc


Kontakt

NONSTOP

www.vestenie-nonstop.webnode.sk

24 hodín prijímame Vaše otázky a objednávky.


Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

áno
85%
786

nie
15%
134

Celkový počet hlasov: 920


Anketa

Splnili sa Vám naše predpovede?

áno
48%
352

nie
16%
116

50 %
12%
87

80%
24%
175

Celkový počet hlasov: 730


Anketa

Čo Vás najviac zaujalo na našej stránke ?

Veštenie-NONSTOP
36%
1 431

Numerológia
8%
323

Aura a čakry
7%
271

Sny
6%
227

Kurzy
5%
191

Osobné stretnutia
10%
411

Feng šuei
4%
162

Ľiečiteľstvo
8%
303

Horoskopy
15%
595

Zdravá výživa
2%
85

Celkový počet hlasov: 3999


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


 

PRVÁ NONSTOP VEŠTIAREŇ

  vestenie-nonstop@atlas.sk

      NAŽIVO 

 DENNÝ HOROSKOP