Astrológia

   

  VÝZNAM  PLANÉT

    SLNKO

Život, bytie, stred, srdce, životodárna sila, vôľa, duch, vedomie, sebaurčenie, činorodosť, sebauplatnenie, dôležitosť, individualita, ego, otec, manžel.
Pozitívne:
vnútorná energia a jej rozvíjanie, odolnosť, cieľavedomosť, schopnosť koncentrácie, tvorivá sila, ctižiadosť, schopnosť nadchnúť sa, veľkorysosť, vrúcnosť, sebaistota, zodpovednosť, ušľachtilosť.
Negatívne:
egoizmus, domýšľavosť, arogancia, nezodpovednosť, narušené otcovské city, samoľúbosť, namyslenosť, despotický egocentrizmus, vystatovačnosť, túžba po nadvláde, sklony k násiliu, tvrdohlavosť.
   

MESIAC

Bezpečie, duša, citové reakcie, podvedomie, inštinkty, rodina, pasivita, minulosť, obetavosť, súcit, emócie, domov, dôvernosť, matka, manželka.
Pozitívne:
ochota prispôsobiť sa, spontánnosť, duševná prístupnosť, citová účasť, jemnosť, senzibilita, vernosť, láska k rodine, materské inštinkty, zmysel pre krásu, vnímavosť, fantázia.
Negatívne:
strach z neznáma, náladovosť, duševná slabosť, bezmocné podriaďovanie sa, nesamostatnosť, precitlivelosť, vzťahovačnosť, zmátenosť, narušené materské city, ovplyvniteľnosť.
   

MERKÚR

Myslenie, komunikácia, vyjadrovanie, rozum, názor, vnímanie, učenie, intelekt, šikovnosť, mentalita, myseľ, hlas, myšlienkové pochody, analýza, cestovanie.
Pozitívne:
túžba po vedomostach, schopnosť komunikácie, intelektuálna činorodosť, racionálne myslenie, kombinačné schopnosti, duchaplnosť, diplomacia, pohotovosť.
Negatívne:
nepokoj, nervozita, nedostatok citu, rozpoltenosť, nespokojnosť, pokrytectvo, rafinované zločiny, faloš, bezočivosť, indiskrétnosť.
   

VENUŠA

Láska, príťažlivosť, citlivosť, krása, harmónia, túžba po vzťahu, estetika, zmyselnosť, umenie, pokoj, mier, vyrovnanosť.
Pozitívne:
zmysel pre krásu a umenie, jemnocit, takt, optimizmus, elegancia, dokonalé spoločenské vystupovanie, šarm, filozofické a literárne nadanie, vášnivé city, snaha prispôsobiť sa patrnerovi, schopnosť nadväzovať priateľstvá.
Negatívne:
slabosť, povrchnosť, netaktnosť, ľahkomyselnosť, nestriedmosť, samoľúbosť, pôžitkárstvo, koketnosť, zvrhlosť, prostitúcia, povrchné vzťahy.
   

MARS

Energia, chcenie, vlastnícky pud, impulzivita, sila, boj, útok, obrana, podnet, vášnivosť, túžba, dobývanie, získavanie.
Pozitívne:
vôľa, úsilie, prekonávanie zábran, ignorovanie prekážok, viera vo vlastné sily, podnikavosť, húževnatosť, usilovnosť, odvaha, statočnosť, túžba po uplatnení, bojovnosť, temperament, sebadôvera, iniciatíva.
Negatívne:
bezohľadnosť, násilie, nenásytnosť, túžba po moci, nenávisť, zlosť, zúrivosť, hádavosť, vyzývavosť, surovosť, podráždenosť, neústupčivosť, unáhlenosť, brutalita, deštrukcia.
   

JUPITER

Duchovno, úsudok, etika, právo, presvedčenie, viera, pochopenie, tolerancia, filozofia, morálne hodnoty, optimizmus, nadšenie, bohatstvo, cestovanie, dobrá vôľa, cestovanie, rast.
Pozitívne:
čestnosť, neochvejná viera v úspech, šľachetnosť, dobrota, veľkodušnosť, radosť zo života, túžba po poznaní, pravdymilovnosť, úprimnosť, zmysel pre súvislosť, sila presvedčenia, ohľaduplnosť, chápavosť.
Negatívne:
nestriedmosť, ignorovanie princípov, sebapreceňovanie, nerozumnosť, vystatovačnosť, frázovitosť, dogmatizmus, bezzásadovosť, predstieraná statočnosť, povýšenosť, pôžitkárstvo.
   

SATURN

Skúška, obmedzenie, spomalenie, lekcia, učenie, strach, disciplína, sila okolností, hranice, prekážky, koncentrácia, zábrany, pochybnosti, potláčanie, autorita, čas, úloha.
Pozitívne:
cieľavedomosť, pevné zásady, opatrnosť, vytrvalosť, sebaovládanie, vážnosť, koncentrácia, meditácia, dôkladnosť, odstup, hlboké pochopenie bez súcitu, umiernenosť, sebadisciplína, individualizácia, vyhýbanie sa spoločnosti, uchovanie si vlastnej osobitosti, meditácia.
Negatívne:
utiahnutosť a čudáctvo, zaťatosť, provokatívne chladný odstup, uzavretosť, nepriateľská odlúčenosť od sveta, tvrdosť, osamelosť, zatrpknutosť.
  

  URÁN

Poznanie, budúcnosť, reforma, iracionalita, inšpirácia, originalita, nezávislosť, rozvíjanie energie, jedinečnosť, otvorenosť, nevypočitateľnosť, vzbura, voľba, veda, pravda, sloboda, rozvoj.
Pozitívne:
schopnosť rýchleho rozhodovania, silná vôľa, schopnosť meniť zaužívané, schopnosť iracionálneho poznania, geniálne riešenie problémov, všestrannosť, nadanie pre modernú techniku, duševná nezávislosť, psychologické nadanie, bleskové reakcie obrovskej údernej sily.
Negatívne:
zúrivosť, fanatická nenávisť, nespútané, eruptívne vybíjanie nahromadenej energie, nečakaná, brutálna sila, záchvaty zlosti, bezohľadné odmietanie, surová arogancia, utopické ideály, fixné idey, výstrednosť, odpor ku konvenciám, anarchia, zmeny, nepokoj, vzbura proti vyššej moci, samovražda.
  

  NEPTÚN

Intuícia, tajomno, imaginácia, mystika, fantázia, senzibilita, obeť, jasnozrivosť, zmätok, nejasnosť, sebaklam, zjednotenie, osvietenie, útek, ľútosť, pokora, hypnóza, šialenstvo, rozklad.
Pozitívne:
schopnosť vcítiť sa do iných, neobyčajné myšlienky a predstavy, poznanie podstaty života, tvorivá fantázia, zmysel pre mystiku, obetavosť, oddanosť, zraniteľnosť, vznešené city, sebaobetovanie, splynutie s patrnerom, súcit, zvýšená senzibilita, bohatý duševný život.
Negatívne:
ilúzie, zmätené pocity, úplná pasivita, neistota, nerozhodnosť, zrada, podriadenosť, sklon k narkománii, precitlivelosť na bolesť, chorobná fantázia, ľahká ovplyvniteľnosť, absurdné ilúzie, únik z reality, útek do izolácie alebo stavu omámenia, podvod, dvojaký život.
   

PLUTO

Sila, osud, regenerácia, masa, násilie, moc, posadnutosť, skryté príčiny, tajomstvo, transformácia, smrť, hĺbka, znovuzrodenie, eliminácia, tabu, nátlak, sexualita.
Pozitívne:
magnetizmus, charizma, obrovská vnútorná sila, genialita, nespútanosť, smrteľná odvaha, príťažlivosť, tajomnosť, zmyselnosť, vnútorná pravda, manipulácia, zmena, ovplyvňovanie más.
Negatívne:
ničenie, bezohľadné premeny, fanatizmus, rozpoltenosť, deštrukcia, násilné činy, neprístupnosť, hrubá, explozívna sila.

 

 


Kontakt

NONSTOP

www.vestenie-nonstop.webnode.sk

24 hodín prijímame Vaše otázky a objednávky.


Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

áno
85%
786

nie
15%
134

Celkový počet hlasov: 920


Anketa

Splnili sa Vám naše predpovede?

áno
48%
352

nie
16%
116

50 %
12%
87

80%
24%
175

Celkový počet hlasov: 730


Anketa

Čo Vás najviac zaujalo na našej stránke ?

Veštenie-NONSTOP
36%
1 431

Numerológia
8%
323

Aura a čakry
7%
271

Sny
6%
227

Kurzy
5%
191

Osobné stretnutia
10%
411

Feng šuei
4%
162

Ľiečiteľstvo
8%
303

Horoskopy
15%
595

Zdravá výživa
2%
85

Celkový počet hlasov: 3999


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


 

PRVÁ NONSTOP VEŠTIAREŇ

  vestenie-nonstop@atlas.sk

      NAŽIVO 

 DENNÝ HOROSKOP