Výklad kariet, naznačuje smer, ktorým sa bude Váš osud uberať, pokiaľ sa budete chovat ako doposiaľ.

CIGÁNSKE KARTY

 Pokiaľ zmeníte svoje jednanie, myslenie a pod., zmeníte tým aj svoj osud.

Žiadny výklad kariet nie je záväzný a nemenný, výklad kariet naznačuje smer, ktorým sa Váš život vyvíja, pokiaľ niečo nezmeníte. Z tohoto  dôvodu, výklad kariet pomohol už mnoho ľudom, který si dali urobiť výklad kariet.

 

 

EXISTUJE VIAC DRUHOV KARIET,ALE VŠETKY........................

Karty pomáhajú určiť našu životnú cestu, hľadajú aj príčiny našich neúspechov (karmický kríž, urieknutie,kliatbu, závisť…), dávajú nám rady, nacházajú východisko z beznádejnej situácie, ukludňujú a dávajú nádej  na zlepšenie nášho života. Usmerňujú myslenie, určujú termíny a upozorňujú na nebezpečenstvo,odhaľujú lož a ukazujú pravdu. 

Tarotové karty Vám pomôžu ukázat cestu nielen k riešení otázok:

    * medziľudských vzťahoch
    * partnerstve
    * zamestnaní
    * zdraví
    * rozhodovaní o finančných záležitostiach, ale i k bežným událostiam všedného dňa.


        Crowleyho Tarot                          Rider Waite Tarot                     Osho Zen Tarot

 Tarot v dnešnej podobe sa skladá zo 78 kariet.
Delí sa na dve časti-Veľkú a Malú arkánu.
Slovo arkána znamená tajomstvo.
Veľkú arkánu tvoria karty od čísla 0 do 21 (22 kariet) tzv. /veľké tajomstvá/a sú to krásne symbolické vyjadrenia hlbokého ľudského poznania.
 
Malá arkána/malé tajomstvá/sa skladá z 56 kariet .
Sú farebne a významovo rozdelené od 1(eso) po 10 a 4 dvorné karty:

    * páža (niekedy nazývaná princezná),

    * rytier

    * kráľovná

    * kráľ

Volajú sa tiež aj figurálne karty alebo karty s tvárou.


Ostatné karty malej arkány sa ďalej delia na štyri kategórie:

    * hole-palice-žezla-obušky-prút

    * meče

    * kalichy

    * mince-disky-peniaze

Tarot v sebe skrýva mimoriadne pôsobivú vizuálnu symboliku. Je prístupný každému a často sa nazýva zrkadlom ľudskej duše.

VÍLOVÉ KARTY

Tieto vykládacie karty Vám sprostredkujú hlboko osobný vzťah s úžasnou ríšou víl,ktoré Vám pomôžu nájsť novú vnútornú silu a istotu a prístup k sebe samým s väčšou láskou a úctou.
 

ANJELSKÝ TAROT  

     Použitím týchto kariet s láskyplným zámerom vytvoríte spojenie medzi sebou a anjelmi, ktorí vás hľadajú, aby vám pomohli. Umožníte im, aby podporili váš život a začali vo vás proces zjednotenia prostredníctvom samoliečby.Ak do svojho každodenného života pozvete anjelov, začne sa prerod a harmonizácia vášho fyzického ja s duchovným ja.

        

                        Otázky, ktoré si kladieme sú obrazom nášho podvedomia a karty nám vždy hovoria len to čo, už niekde vo vnútri vieme. Neexistujú žiadne „dobré“ alebo „zlé“ karty, maximálne sa dajú označiť prívlastkami „príjemné“ a „nepríjemné“. Všetko je relatívne, všetko má dve stránky. Naše pocity nie sú určované ani tak skutočnými udalosťami, ako skôr významom, ktorý im pripisujeme. Zlá bolestná skutočnosť je to, čo nás očisťuje a vedie k múdrosti.                                                      

   

                                    Sedmové a žolíkové karty

  


Každá karta je výzvou, ktorú by sme mali prijať takú akou je. Nejedná sa ani tak o výklad budúcnosti, ako o cestu, ktorá zdokonaľuje intuitívne vnímanie. Môžeme znovu nájsť zmysel života, a odhaliť nielen naše poslanie a pôvodný zámer, ktorý väčšina z nás zatiaľ nechápe. Cestu života, si každý z nás volí sám.Karty sú pomocným prostriedkom pri rozhodovaní, či ujasňovaní si vzťahov s ostatnými ľuďmi, pričom zároveň predstavuje účinný prostriedok pre rozvoj osobnosti.
 

 

 


Kontakt

NONSTOP

www.vestenie-nonstop.webnode.sk

24 hodín prijímame Vaše otázky a objednávky.


Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

áno
85%
791

nie
15%
135

Celkový počet hlasov: 926


Anketa

Splnili sa Vám naše predpovede?

áno
48%
355

nie
16%
117

50 %
12%
88

80%
24%
176

Celkový počet hlasov: 736


Anketa

Čo Vás najviac zaujalo na našej stránke ?

Veštenie-NONSTOP
36%
1 436

Numerológia
8%
325

Aura a čakry
7%
272

Sny
6%
228

Kurzy
5%
192

Osobné stretnutia
10%
412

Feng šuei
4%
163

Ľiečiteľstvo
8%
304

Horoskopy
15%
598

Zdravá výživa
2%
87

Celkový počet hlasov: 4017


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


 

PRVÁ NONSTOP VEŠTIAREŇ

  vestenie-nonstop@atlas.sk

      NAŽIVO 

 DENNÝ HOROSKOP