PLANÉTY V ROKU 2009 

Čo je možné vo všeobecnosti očakávať v roku 2009?

Opozícia PLANÉT signalizuje problémy, ktoré sa môžu dotknúť ľudí na celom svete, priniesť ťažkosti či zmeny. Ako a kde sa konkrétne prejaví, závisí aj od toho, ako sa ktorá spoločenská skupina či štát správali v minulosti. Celková atmosféra však môže byť napätá, nedá sa očakávať jednoduché vyriešenie hospodárskej krízy ani ďalších globálnych problémov. Spomalenie hospodárskeho rastu by malo byť  prostriedkom, ktorý má ľudstvo prinútiť k menej expanzívnemu rozvoju, k zodpovednosti k prírode a neplytvaniu zdrojmi, k väčšej skromnosti.
V novembri 2009 nastane ešte jedna negatívna konštelácia, a to Saturn v kvadratúre s Plutom, čo môže taktiež viesť k prehĺbeniu nejakých globálnych ťažkostí. Táto kvadratúra väčšinou prináša politické manipulácie a mocenské snahy, ktoré vedú k napätiu a konfliktom, ale môže sa prejaviť aj inými celospoločenskými problémami., napríklad zásahmi vyšeej moci vo forme zvýšenia nehôd, možnosti epidémií, zásahov  prírodných živlov atď.

Ktoré mesiace sa dajú považovať za najkritickejšie  v roku 2009 a v ktorých oblastiach sveta sa môžu najviac prejaviť?

V roku 2009 to je predovšetkým január, február a september 2009, kedy je Urán a Saturn v presnej opozícii. V mesiacoch medzi tým sa budú tieto planéty od seba vzďaľovať, takže ich pôsobenie bude slabšie, neznamená to však, že nebudú pôsobiť počas celého roka. Potom je tu ešte spomínaná kvadratúra Saturnu a Pluta, ktorá sa môže zase najsilnejšie prejaviť v novembri 2009.

Keďže sa jedná o všeobecné postavenie planét, jedná sa o globálny vplyv, ktorý sa môže prejaviť kdekoľvek na svete. Pretože sa jedná o Saturn, najviac sa konštelácie prejavia negatívne všade tam, kde sa v minulosti niečo zanedbalo.  

 

Znamená to rovnaký dopad na každého jednotlivca?

Takto jednoznačne sa to povedať nedá. Každý jednotlivec má svoj vlastný osud podľa okamihu narodenia. K tomu slúži jeho vlastný výhľadový horoskop, ktorý sa vypočítava z jeho dátumu, času a miesta narodenia podľa tranzitov (prechodov) planét v súčasnosti a nimi tvorených konštalácií v jeho vlastnom horoskope.  Niektorí ľudia teda budú na tom podstatne lepšie, než iní. Všeobecne je však potrebné si uvedomiť, že horoskop jednotlivca je v určitom zmysle "podriadený" horoskopu celospoločenskému, takže v menšej či väčšej miere súčasné nepriaznivé konštalácie pocítia všetci. Avšak do akej miery, v  akej oblasti, to - ako už bolo spomenuté - závisí od ich individuálnej výhľadovej prognózy.

Môžeme v roku 2009 očakávať niečo pozitívnejšie?

Jupiter bude v konjunkcií s Neptúnom, čo povedie k duchovnejšiemu vnímaniu. Môže sa prejaviť zvýšený záujem o mystiku a duchovné témy, väčší súcit a vnímavosť k ostatným, najmä u ľudí, ktorí k tomu majú dané predpoklady. Tieto pozitívne aspekty sa môžu prejaviť najmä v mesiacoch máj, jún, júl a december, kedy nastáva presná konjunkcia Jupitera a Neptúna.

Čo odporúčajú Astrológovia? 

Pokoj a trpezlivosť. Ako sa hovorí, nemôže pršať večne. Aj tieto konštelácie pominú. Pretože celý vesmír je založený na zákone príčin a následkov, je vhodná v tejto dobe najmä rozvaha, pretože prenáhlenosť, panika a strach môže všetko len zhoršiť. Nezabúdajme, že negatívne myšlienky a správanie privolávajú samotné problémy. Preto by sme sa mali snažiť byť k sebe chápavejší a vnímavejší a zamerať sa v tejnto dobe viac duchovne. Zameriavať v súčasnosti svoje myslenie výlučne na veci hmotné môže viesť len k väčšej nespokojnosti. Všeobecne ľudia zameraní materiálne budú tieto konštelácie pociťovať výraznejšie, než ľudia zameraní duchovne. Želáme preto všetkým najmä vnútornú vyrovnanosť.


Kontakt

NONSTOP

www.vestenie-nonstop.webnode.sk

24 hodín prijímame Vaše otázky a objednávky.


Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

áno
85%
800

nie
15%
137

Celkový počet hlasov: 937


Anketa

Splnili sa Vám naše predpovede?

áno
48%
360

nie
16%
120

50 %
12%
89

80%
24%
178

Celkový počet hlasov: 747


Anketa

Čo Vás najviac zaujalo na našej stránke ?

Veštenie-NONSTOP
36%
1 443

Numerológia
8%
327

Aura a čakry
7%
275

Sny
6%
230

Kurzy
5%
193

Osobné stretnutia
10%
416

Feng šuei
4%
164

Ľiečiteľstvo
8%
305

Horoskopy
15%
602

Zdravá výživa
2%
88

Celkový počet hlasov: 4043


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


 

PRVÁ NONSTOP VEŠTIAREŇ

  vestenie-nonstop@atlas.sk

      NAŽIVO 

 DENNÝ HOROSKOP